Về cha già Quynh

Trông cây nhớ người

Ngày đăng:14-06-2017 |3:51 PM | 992 Lượt xem

TRÔNG CÂY NHỚ NGƯỜI

(Bác Khổng Minh Chung tặng Doanh Hoàng theo bài viết :

Nắng hè nhớ về cha, bài học cuộc đời)

Bóng cây đại thụ rộng mênh mông

Toả khắp quê tôi khắp xứ đồng

Nam Bắc Đông Đoài nương tựa bóng

Sang sông lại nhớ chuyến đò đông

 

Xuân Hoà, Xuân Quang, Tiên Đôi đây

Đông Xuyên Nội Ngoại bóng phủ dầy

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông ấy

Cứ độ Hè sang lại nhớ Cây

 

Cái Tình cái Nghĩa sao đành quên

Cái Nhân cái Đức mãi lưu truyền

Tán Cây xoè mát bao năm tháng

Xóm làng sứ sở mãi nên duyên

 

Trông Cây nhớ Cây nhớ Đất Trời

Nhớ Nguồn nhớ Cội lúc đầy vơi

Nhớ Sông nhớ Biển bao la ấy

Nhớ những con Thuyền lũng lờ trôi.

 

Tán lá vẫn xoè vẫn rộng lan

Vẫn che vẫn chở hết xóm làng

Vẫn vững vẫn vàng như Tùng Bách

Xoá sạch xua đi hết trái ngang

 

13/6/2017

Khổng Minh Chung

 

* Hình minh họa sưu tầm trên net theo đường link.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi