Về cha già Quynh

Thư phân ưu của Đức Cha Chu Văn Minh

Ngày đăng:22-03-2017 |4:54 AM | 2059 Lượt xem

Thư phân ưu của Đức Cha Laurensô Chu Văn Minh

 

Đại chủng viện thánh Giu-se Hà Nội,

Thư phân ưu

Trọng kính Đức Cha Giu-se Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng ,

Thưa cha phụ tá Giu-se Hoàng Văn Thiều,

Được tin Chúa gọi Đức Ông Laurensô Phạm Hân Quynh về an nghỉ trong Nhà Chúa,

Giáo xứ Đông Xuyên mất đi một mục tử nhân lành,

Giáo phận Hải Phòng thiếu đi một trụ cột kiên vững,

Giáo tỉnh miền Bắc vắng bóng một chứng nhân anh hùng,

Chúng con mất đi một người thầy kính yêu.

Thay mặt Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và 325 chủng sinh của Đại Chủng Viện thánh Giu-se Hà Nội, chúng con xin hiệp thông với Quý Đức Cha, cha phó cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa, dâng Thánh lễ và cầu nguyện Thiên Chúa toàn năng mau đón linh hồn Đức Ông Laurensô Phạm Hân Quynh lên thiên quốc hưởng vinh phúc muôn đời.

California, ngày 22 tháng 7 năm 2012

Đức Cha Laurensô Chu Văn Minh

Gm phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi