Về cha già Quynh

Thánh Lễ Giỗ Đức Ông Laurenso Phạm Hân Quynh lần thứ năm

Ngày đăng:03-08-2017 |1:02 AM | 1034 Lượt xem

Thánh Lễ Giỗ Đức Ông Laurenso Phạm Hân Quynh

Lần Thứ 5

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi