Về cha già Quynh

Lễ giỗ lần lần thứ năm Đức Ông Lau-ren-sô tại California

Ngày đăng:12-08-2017 |3:51 PM | 1238 Lượt xem

Đức Tổng Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn nói về cha già như sau : “Ngài thật là một chứng nhân sáng chói của đời sống Linh mục, lỗi lạc và thánh thiện ; Một mục tử trung kiên và tận tụy với đoàn chiên ; Một tông đồ nhiệt thành trong sứ mạng truyền giáo. Một thầy dạy góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển của công cuộc đào tạo giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ tại Giáo phận Hải Phòng”.

 

Để đọc bài chia sẻ đầy đủ, xin nhấn vào đây

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi