Về cha già Quynh

Hướng tới ngày giỗ lần thứ 5 Đức ông Laurensô Phạm Hân Quynh

Ngày đăng:21-06-2017 |4:06 PM | 1751 Lượt xem

Hướng đến ngày giỗ lần thứ năm của Đức Ông Lau-ren-sô Phạm Hân Quynh, xin gửi đến Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em thiệp mời của anh Peter Pham (Phạm Tuấn), cháu của Đức Ông.

Xin nhấn vào đầy để xem hình lớn hơn

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi