Về cha già Quynh

Đã sáu năm rồi người đi xa

Ngày đăng:23-07-2018 |10:45 PM | 1112 Lượt xem
ĐÃ SÁU NĂM RỒI NGƯỜI ĐI XA. 
22/7/2012 - 22/7/2018
 
Hôm nay năm thứ sáu giỗ Người 
Tâm trạng rối bời lắm Người ơi
Tiến thoái lưỡng nam về đâu nhỉ
Nam-Bắc-Tây-Đông, *khóc giở cười
 
Pháp Quốc cũng chê trục suất Người
Cộng sản cũng tù khổ quá thôi 
Đấng bậc bề trên thì e ngại 
Giáo lý Người đi xa quá Trời ...
 
Có phải chữ tài liền chữ tai
Thực tình giáo dân rầt thương Ngài 
Mục tử nhân lành đầy tâm huyết
Làm sao trăm ngàn lỗi oan sai 
 
Thường thì có tài hay kiêu căng 
Nhịn nhục khiêm cung rất dịu dàng 
Trên kính dưới nhường theo gương Chúa 
Cuộc đời cam chịu những lầm than
 
Con tin lâu nay Cha về Trời
Công phúc Ngải xưa tựa sao rơi 
Đức Thánh Gio An còn rơi lệ * 
Thật thảm thương thay khổ lắm Người
 
Đèn Trời con mong hãy xét soi
Giải toả tâm linh hết bậc người 
Trên thuận dưới hoà ngày thăng tiến 
Bốn biển năm Châu một Chúa Trời
 
* ĐTC,Gio an Phao Lô ||
Minh Chung T Tâm22/7/2018
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi