Về cha già Quynh

Cũng

Ngày đăng:21-05-2017 |9:40 PM | 1148 Lượt xem

CŨNG

Tiếng Chuông nức nở lúc không giờ

Như thét như gào trong hư vô

Hai hai tháng bảy U buồn ấy

Cha trao cuộc đời cho Chúa Cha

 

Cực nhọc lắm thay Cha già ơi 

Cũng chèo cũng chống cũng ra khơi

Cũng gieo hạt Vàng nơi đất khách

Những mong hạt giống nẩy sinh sôi

 

Cũng cày cũng cuốc cũng tăng gia

Cũng dẫn cũng giải đến muôn nhà

Cũng khuyên cũng nhủ theo Lời Chúa

Cũng trị cũng chữa khắp gần xa

 

Bốc thuốc kê đơn cho mọi người

Giúp ông phó xã sớm hoàn lương

Cây phúc Gia phong thêm ấm áp

Hoè Quế sum xuê đượm sắc Hồng

 

Có lòng khó khăn phúc thật tài

Quyền hành độc ác xấu xa thay

Tham nhũng phù hoa rồi sẽ khốn

Hiền lành Chúa thưởng nước Trời mai

 

Hai hai tháng bảy sắp tới rồi

Cộng đoàn Dân Chúa khắp mọi nơi

Dâng Cha những mùa hoa đẹp nhất

Gia đình Thánh Đức kết dâng Người

 

20/5/2017

Minh Chung

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi