Về cha già Quynh

Cửa hẹp Nước Trời

Ngày đăng:20-05-2017 |3:18 PM | 1296 Lượt xem

CỬA HẸP NƯỚC TRỜI

Tôi kể bạn nghe chuyện Đức Ông

Linh mục Việt Nam giỏi vô cùng

Thông tường thiên văn thông đạo lý

Trình độ uyên thâm rộng mênh mông

 

Đời bảo chữ tai liền chữ tài

Dặm trường đeo đẳng những oan sai

Đội lốt thầy tu làm gián điệp

Đi hỏi về thưa khổ lắm ngài

 

Họ tung hoả mù trong nhân dân

Chửi bới chê bai biết bao lần

Cha cười cam chịu không oán trách

Nước Trời cửa hẹp người len chân

 

Cảnh cũ người xưa xin giãi bày

Cha là như vậy có ai hay

Cuối đời cũng không giờ ngơi nghỉ

Bốc thuốc kê đơn chuyện mỗi ngày

 

Việt gian chẳng thấy , thấy Việt lành

Giúp dân trăm họ sống long lanh

Xuân Hoà , Xuân Lai vui đoàn kết 

Xây đường tình nghĩa chẳng dành tranh

 

Ích nước lợi dân việc nên làm

Kính Chúa yêu người mối tương quan

Việt gian là vậy thì nên học

Thật thà chất phát chẳng gian ngoan

 

Khi biết mình sai đã muộn rồi 

Tìm đâu ra nữa , Đức Ông tôi

Ăn năn hối cải làm việc thiện 

Tích đức tu thân giúp mọi người

 

Hai mốt tiếng chuông não nề buông

Cuộc đời nhiều thế những tai ương

Con cái muôn nơi lòng đau xót

Tiễn biệt người Cha bao mến thương

 

Minh Chung

18/5/2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi