Văn - thơ - nhạc - nghệ

Sống lại với Chúa

Ngày đăng:26-04-2019 |4:20 AM | 415 Lượt xem

SỐNG LẠI VỚI CHÚA

Ðức Giêsu đã vượt qua cõi chết

Để bước vào cõi hằng sống vinh quang

Như thất bại trong tình trạng cùng đường

Ðức Giêsu đã vẻ vang chiến thắng

 

Cùng với Ngài, các tín nhân vui sống

Làm chứng nhân về Con Chúa Phục Sinh

Dẫu gian nguy nhưng luôn thấy an bình

Bởi vì Chúa sẽ ban nguồn vĩnh phúc

 

Nảy mầm sống từ hạt lúa chịu chết

Chúa phục sinh cũng sẽ cho phục sinh

Ai chết đi con người cũ của mình

Là ích kỷ, gian tham, và tội lỗi

 

Con người cũ phải thành con người mới

Là tha thứ, chia sẻ, và yêu thương

Chính “cái tôi” phải “chết” thật trong lòng

Con người mới được phục sinh với Chúa

 

TRẦM THIÊN THU

Bát Nhật Phục Sinh – 2019

Nguồn : tramthienthu.blogspot.com

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi