Văn - thơ - nhạc - nghệ

Nợ mẹ

Ngày đăng:24-01-2020 |5:46 AM | 448 Lượt xem
NỢ MẸ...
Nợ Mẹ ... nợ cả một đời,
Nợ Mẹ ... nợ cả một thời thanh xuân.
Nợ Mẹ ... bùn lấm bàn chân.
Nợ Mẹ ... vất vả, gian truân vai gầy.
Nợ Mẹ ... chín tháng mười ngày,
Nợ Mẹ ... giấc ngủ thức tày năm canh.
Nợ Mẹ ... tóc thuở còn xanh,
Nợ Mẹ ... chỗ dột nhà tranh đêm nằm.
Nợ Mẹ ... trời rét căm căm,
Nợ Mẹ ... cuốc đất âm thầm ruộng sâu.
Nợ Mẹ ... thao thức đêm thâu,
Nợ Mẹ ... khúc hát từng câu ru hời.
Nợ Mẹ ... nhiều lắm Mẹ ơi,
Nợ Mẹ ... con trả suốt đời chưa xong.
Trần Ngọc Hân 9/1/2020

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi