Tin mừng và cuộc sống

Yêu thế nào ?

Ngày đăng:08-06-2017 |4:49 AM | 1087 Lượt xem

Yêu thế nào ?

Kể là cũng lạ vì một kinh sư chỉ vì nghe câu trả lời hay của Đức Giê-su với nhóm Xa-đốc lại đi đặt cho Người câu hỏi này : « Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ? » (c. 28c).

Câu trả lời của Đức Giê-su bắt đầu bằng « Shema Israel (sh'ma Yisroël) – Nghe đây, hỡi Ít-ra-en » được sử dụng trong bài giáo huấn dài của Mô-sê cho con cái Ít-ra-en mà ai cũng bắt buộc phải ghi nhớ. « Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất.  Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em).  Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng » (Dnl 6,4-6).

Shema Israel, trong bối cảnh tưởng chừng đa tôn giáo thời đó tại Ít-ra-en biểu hiện như một kinh tin kính, tương ứng với luật Do Thái khi ấy, nên rất quan trọng với vị kinh sư. Tiếp đó, Đức Giê-su trích lại sách Lê-vi 19,18 về tình yêu đồng loại mà cụ thể là người thân cận, nghĩa là người gần gũi bên cạnh như chính mình : « Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó » (c. 31).

Chính vì thế mà vị kinh sư nọ tỏ ra cảm phục Đức Giê-su, ông xác nhận câu trả lời chính xác đến tuyệt đối của Người : « Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ » (c. 33). Ta tìm thấy ở đây văng vẳng lời tiên tri Hô-sê « Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ » (Hs 6,6)

Trở lại với thực tại cuộc sống, điều răn nào đứng đầu, nếu đặt câu hỏi này hôm nay với các ki-tô hữu hôm nay, có lẽ ta sẽ thấy ngạc nhiên với những câu trả lời nhận được. Nhưng tựu trung, người ta thường lấy câu trả lời của Đức Giê-su cho vị kinh sư nọ làm câu trả lời. Nói cách khác là câu thuộc lòng Mười Điều Răn đã học từ nhỏ. Đang khi đó nếu đặt câu hỏi xem đâu là điều răn của Đức Giê-su thì ít người trả lời được. Thường câu trả lời phần lớn là : « Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình ». Tuy nhiên, đó là câu kết của kinh Mười Điều Răn, nghĩa là của Cựu Ước. Đây chính là lý do tại sao Đức Giê-su nói với vị kinh sư : « Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu ! » (c. 34).

Tuy nhiên, nếu ta đọc Tin Mừng Gio-an, ta sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên, vì ở đó không còn hai điều răn như Đức Giê-su đã trả lời cho vị kinh sư nọ, mà chỉ có một : « Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 13,34). Để hiểu rõ tại sao chỉ còn một điều răn thiết tưởng ta nên đọc lại thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tin Mừng theo thánh Mát-thêu Mt 25,31-45.

Thánh Gio-an thì viết rõ ràng :

« Nếu ai nói : "Tôi yêu mến Thiên Chúa"
mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ;
vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy,
thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.
Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người :
ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình » (4,20-21).

« Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu ! », Đức Giê-su nói với vị kinh sư (c. 34). Nói cách khác nếu người môn đệ Đức Giê-su sống ở mức câu trả lời của vị kinh sư kia, thì họ vẫn còn xa Nước Thiên Chúa. Còn xa vì chưa đạt đến mức yêu như Chúa yêu. Vì vậy cho nên thánh Gio-an hoàn toàn có lý khi nói : « Nếu ai nói : "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ».

« Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình » (4,20-21), nghĩa là yêu thương anh em mình cũng chính là yêu mến Thiên Chúa.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi môn đệ Đức Giê-su biết « yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình » như Chúa yêu.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi