Tin mừng và cuộc sống

Yêu là thế

Ngày đăng:15-05-2017 |4:59 AM | 1809 Lượt xem

Yêu thì biết

Yêu thương thì lắng nghe nhau. Chả thế mà người ta bảo, « yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua ». Yêu rồi thì không còn quản ngại gì, nói gì cũng vẫn đáng yêu như thường. Lắng nghe nhau vì tình yêu thì sẵn sàng chấp nhận nhau. Dù lời nói có đôi khi không được lọt tai cho lắm vẫn thấy nghe được. Dù cách diễn tả có không hợp với suy nghĩ riêng của bản thân, vẫn vượt qua một cách dễ dàng…

Khi tình yêu đủ lớn thì người ta không chấp nhau lời nói, người ta không so đo, so bì, tranh cãi xem ai có lý, mà chỉ để ý xem ai có tình. Khi tình yêu đủ mạnh thì người ta không xét xem ai diễn ta hay, mà chỉ hiểu vì sao lại diễn tả như thế… Khi tình yêu đạt tới mức trọn hảo thì người ta trung thành, chung thủy với người mình yêu. Giữ những lời hứa yêu thương đã trao cho tới cùng.

« Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy » (c. 21). Không thể nói yêu mà không biết lắng nghe. Không thể nói yêu mà không giữ lời yêu thương đã trao. Không thể nói yêu mà quên đi lời người yêu dặn dò. Giới răn Thầy truyền cũng chỉ có một, yêu như Thầy đã yêu. Lắng nghe, tuân giữ, nghĩa là sống giới răn ấy đã là yêu Thầy trọn vẹn.

« Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa » (1 Ga 2,4-5).

« Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy » (c. 23). Yêu thương thì mang nhau trong mình, ở với nhau, là một. Bí tích hôn phối diễn tả hình ảnh tình yêu Chúa Ki-tô và Giáo Hội, chồng và vợ, yêu thương đến chết vì nhau, mang nhau trong mình, là một.

Bài hát « Tình Khúc » của Lm Ân Đức diễn tả cách tuyệt vời tình yêu nên một, không chỉ của những người hiến thân trọn vẹn cho Chúa như Mẹ Ma-ri-a, như Tê-rê-sa Hài Đồng, như Tê-rê-sa Calcutta… mà cũng là của mỗi ki-tô hữu, những người yêu mến Đức Ki-tô và được Người mến yêu.

« Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn trúng con tim hồng. Để từ nay con sống là sống cho cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho cho tình yêu ».

Đời ki-tô hữu là sống cho tình yêu và chết cho tình yêu, tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân… mà thực ra chỉ là một. Thánh Gio-an nói :

« Nếu ai nói : "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người : ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình… Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa : đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người » (1 Ga 4,20-21 ; 5,2).

Ý cầu nguyện : Yêu thương là chu toàn lề luật : Nguyện xin cho tình yêu chân chính được triển nở nơi mọi trái tim, bây giờ và mãi mãi.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Bài hát tình khúc

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi