Tin mừng và cuộc sống

Yêu được kẻ thù ?

Ngày đăng:20-06-2017 |6:23 AM | 896 Lượt xem

Yêu được kẻ thù ?

Trong các điều Đức Giê-su đã dạy thì giới luật yêu thương là đỉnh cao vượt trên hết mọi lời giảng dạy của Cựu Ước, cũng là chóp đỉnh của Tân Ước. Không chỉ còn yêu người như bản thân mình, mà là yêu như chính Đức Giê-su yêu ta, yêu đến cả kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ : « Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em » (c. 44). Cũng trong đoạn văn song song, Thánh Lu-ca rõ ràng hơn : « Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em » (Lc 6,27-28).

Vấn nạn đặt ra cho mỗi ki-tô hữu trong việc sống đức tin, là hành động cụ thể, thể hiện qua cuộc sống hằng ngày trong tương quan với hết mọi người, người tốt cũng như kẻ xấu. Thật vậy, « vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? » (c. 46). Ta xem Đức Giê-su đã yêu nhân loại tội lỗi là mỗi chúng ta đến thế nào, trên Thập giá, đối mặt với cái chết vẫn xin « Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm » (Lc 23,34). Chính Đức Giê-su đã sống trọn vẹn lời Người dạy các môn đệ : « Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em » (c. 44).

Chính trên Thập giá, Đức Giê-su đã thể hiện sự hoàn thiện tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại qua bản thân mình. Đó không chỉ là một lời mời gọi, mà là một hành động mời gọi cụ thể : « Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện » (c. 48).

Thánh Gio-an trong thư thứ nhất, noi gương Đức Giê-su, đã nói : « Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm » (1Ga 3,18). Thánh Gio-an còn đi xa hơn khi khẳng định rõ ràng : « Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu » (1Ga 4,7-8). Ngài cũng cho rằng : « Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người : ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình » (1 Ga 4,20-21).

Nếu ta đặt câu hỏi để biết « ai là người thân cận, là anh em tôi ?», thì có lẽ cần đọc lại dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu trong Lu-ca 10,25-37, đặc biệt là Mát-thêu 25,31-46. Điều này có thể giúp ta hiểu tại sao trong Tin Mừng Gio-an, hai giới răn mến Chúa và yêu người như bản thân được tóm lại còn một : « Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 13,34).

Nói thì dễ vậy, nhưng ta hiểu rằng Đức Giê-su chắc chắn ý thức được tại sao Người giảng dạy một điều răn khó khăn như thế. Thường hình như ta hiểu không đúng về giới răn yêu thương chăng, cho nên thấy khó mà thực hiện được. việc yêu như Đức Giê-su yêu ta, yêu đến cả kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ. Thực ra có lẽ Chúa không đòi ta yêu kẻ thù mình với cùng một tình yêu như ta yêu cha mẹ, anh chị em, bạn hữu của ta. Tình yêu là một, nhưng cách thể hiện khác nhau. Với kẻ thù, nếu ta không lấy sự dữ báo đáp sự dữ, « mắt đền mắt, răng đền răng » thì đã là bước thứ nhất, một bước quá lớn của tình yêu đồng loại. Qua được giai đoạn một này, thì bước thứ hai cần dần dần đạt tới là xóa bỏ sự giận hờn, ghét ghen, hận thù ở trong óc, trong tim ta. Qua bước một mới tới bước hai, không thể đốt cháy giai đoạn. Cứ như thế, từng bước một, ta sẽ đạt đến tình yêu trọn vẹn như Đức Giê-su dạy.

Ai có lẽ cũng ít nhiều có kinh nghiệm đau thương khi giữ sự giận hờn, ghen ghét, hận thù trong óc và trong tim. Khi những sự đó còn trong óc, trong tim ta, thì ta là người đầu tiên bị những sự dữ đó hành hạ, ta không có bình an trong tâm hồn, vì thế cuộc sống riêng không có hạnh phúc, hậu quả là ta không mang lại hạnh phúc cho người xung quanh, nếu có thì đó chỉ là thứ hạnh phúc bề ngoài, dễ vỡ, và đôi khi là giả tạo. Từng bước, từng bước… các bước tiếp theo bạn đọc có thể suy niệm, thêm vào.

Ý cầu nguyện : « Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau » (Ga 13,35). Xin cho mỗi ki-tô hữu, theo gương Thầy Giê-su, sống và thể hiện tình yêu Chúa qua cuộc sống hằng ngày với đồng loại, hầu cho mọi người nhận biết ta là môn đệ Người.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi