Tin mừng và cuộc sống

Xin đừng có ... nói ... không

Ngày đăng:17-06-2017 |4:28 AM | 1011 Lượt xem

Xin đừng có - nói - không

Kinh nghiệm cuộc sống cho ta thấy lời nói là một vũ khí lợi hại nhất của con người, chẳng phải là ta có thể « giết người không dao » sao ? Vì thế mà cha ông ta dạy phải « uốn lưỡi bảy lần trước khi nói »« nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay ». Không chỉ dừng ở đó, các ngài còn đi xa hơn khi dạy rằng « ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối ».

Ai cũng biết nên sống như thế, nhưng thường vì sợ « sự thật mất lòng », nên người ta hay lảng tránh, ít dám nói sự thật một cách trung thực, thẳng thắn vì tình thương. Do vậy, nên người ta hay « nói nước đôi », vì cho rằng « lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ». Ai tỏ ra khôn ngoan hơn người thì theo kiểu « người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo ». Chính vì thế, người ta không dám « "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không » (c. 37), nên dễ dẫn đến việc bịa đặt, thêm thắt, hoặc nói dối cho qua chuyện, cho vui lòng, trốn tránh tránh nhiệm, cho yên thân.

Đức Giê-su hôm nay lên án rõ ràng chuyện này, nhất là đối với môn đệ của Người. Người môn đệ Đức Giê-su thì biết « nói lời phải giữ lấy lời », nghĩa trung thực với lời nói của mình, giữ đúng trách nhiệm như đã cam kết, chứ không chỉ khua môi múa mép vì cho rằng « lời nói gió bay », tệ hơn là phản bội lời nói của mình khi đã là một lời thề trước Chúa, cũng như trước mọi tạo vật Ngài dựng nên. Tất cả đều thuộc về Chúa, ngay cả bản thân ta, nên càng không được đưa chính bản thân ra để thề nguyền.

Tuy vậy, khổ nỗi cuộc sống xã hội làm cho người ta ngày càng mất niềm tin vào nhau và vào ngay cả bản thân mình, nên đôi khi người ta phải thề sống thề chết để thêm trọng lượng cho lời nói, việc làm của bản thân, để chứng minh mình đáng tin. Người ta chỉ Trời mà thề, chỉ đất mà thề, chỉ đầu mà thề, chỉ tứ phương để thề, thậm chí là thề bằng giá máu của mình « uống máu ăn thề ». Nhưng, « nói gần nói xa chẳng qua nói thật », đôi khi chỉ là những lời thề đi ra từ cuống họng mà thôi. Người ta chả hay nói : « Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai» sao.

Không dễ để giữ một lời hứa bình thường, vậy một lời thề thì còn khó khăn biết bao nhiêu. Đức Giê-su hôm nay dạy ta một bài học thật sự đầy khôn ngoan cho cuộc sống. Người cho ta hiểu rằng ta đừng tự trói buộc mình bởi những lời thề, nhất là khi lấy giá máu, là sự sống của ta, ra mà thề, cũng đừng lập những lời thề thiêng liêng liên quan đến Đấng Tối Cao, chẳng hạn như Phê-rô (x. Mt 26,30-35), « nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ » (c. 37). Điều thêm thắt là do ác quỷ là vì lời nói không đáng tin bởi vì trong chính nó đã chứa đựng sự dối trá, ta xem trường hợp Giu-đa (Ga 12,1-11).

« Sự thật sẽ giải phóng các ông. » (Ga 8,32), thì thế « anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu » (Cl 3,9-10). Để được như vậy cần đứng vững, lấy « lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa » (Ep 6,10-17).

Ý cầu nguyện : « Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật » (Ga 18,37). Xin Thánh Thần Chúa soi sáng tâm trí, uốn lưỡi ta cho ta trở nên giống Đức Giê-su ngày một hơn, can đảm nói sự thật cách chân thành dù có mất lòng, đơn giản chỉ là vì « "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ » (c. 37).

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi