Tin mừng và cuộc sống

Tôi tin gì ?

Ngày đăng:06-06-2017 |4:59 AM | 1264 Lượt xem

Tôi tin gì ?

Hôm qua là cái bẫy của người Pha-ri-sêu và nhóm Hê-rô-đê, hôm nay cũng vẫn là một cái bẫy, nhưng của nhóm Xa-đốc. Hôm nay họ không cãi bẫy về vấn đề chính trị mà là vấn đề tôn giáo, hoặc có thể nói cách chính xác hơn là « chính trị tôn giáo ».

Cái bẫy hôm nay không không gỡ được thì sẽ gây ra một cuộc tranh luận lớn hơn giữa những người Xa-đốc và Pha-ri-sêu. Người Pha-ri-sêu tin có sự sống lại, phục sinh, còn người Xa-đốc thì không tin. Nếu ta đọc sách Công Vụ Tông Đồ thì sẽ thấy cái mâu thuẫn giữa hai phe nhóm này. Đó là điều Thánh Phao-lô đã lợi dụng để một mặt rao giảng sự sống lại, mặt khác để biết tại sao họ chống đối ngài, cũng là để cứu chính mình. Vì thế, trước Thượng Hội Đồng ông đã nói lớn tiếng giữa hội nghị :

« Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu ; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. »  Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần ; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ : « Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy ? » Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn » (Cv 23,6-10).

Chính vì thế nên vấn đề nhóm Xa-đốc đặt ra hôm nay là một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm. Những cuộc chiến tranh tôn giáo trong lịch sử đã cho ta thấy nó nguy hiểm tới mức nào. Tuy vậy, cái bẫy họ giăng cho Đức Giê-su vẫn không có thể làm Người bị sa lầy. Vẫn là một chiêu dùng « gậy ông đập lưng ông », « các ông lầm to ! » (c. 27), Đức Giê-su kết luận sau khi đã trả họ lại với những gì Sách Thánh nói về sự sống lại.

Họ đọc Sách Thánh mà quên rằng trong sự sống lại mối quan hệ vợ chồng không còn tiếp tục như ở đời này. Hơn nữa, « Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống » (c. 27). Đây là điều gì đó hoàn toàn thay đổi, mới mẻ do quyền năng của Thiên Chúa.

Niềm tin vào sự phục sinh, mà chúng ta gọi là mầu nhiệm phục sinh, luôn luôn là một vấn nạn lớn, một mầu nhiệm của đức tin Công giáo. Mầu nhiệm thì chỉ có tin mới từng bước đi vào nó, nhưng như Phao-lô nói, ta cũng chỉ như thấy trong gương mà thôi (gương thời Phao-lô không như gương ta có thời nay), ta thấy nhưng không rõ ràng, có cái gì đó như mờ mờ ảo ảo.

Niềm tin ấy nơi nhiều người tín hữu hình như đang bị lung lay, nhất là nơi không có linh mục lâu ngày, trong môi trường văn hóa đa tôn giáo ở đó người ta tin vào « luân hồi ». Vì thế chuyện bói toán, xem ngày giờ, phong thủy, mồ mả… mới có cơ hội thâm nhập vào các cộng đoàn ki-tô hữu. Có những người ki-tô hữu sẵn sàng chuyển mộ chỉ vì một ông thầy nào đó nói bị động mộ. Có những tín hữu thay đổi lối đi vì ông thầy bảo lối ấy thế này thế kia… Ai cũng biết « xem bói ra ma, quyét nhà ra rác », thế mà người tín hữu ki-tô vẫn rơi vào đó.

Đâu là đức tin ki-tô giáo ? Tin vào Thiên Chúa, tuyên xưng và tin dễ hơn là tuyên xưng và tin : "tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền". Càng ngày càng có nhiều người lợi dụng các trang mạng xã hội, để đưa những người tín hữu mà đức tin còn non trẻ vào cái mớ bòng bong của những điều có thể làm cho họ xa rời Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Họ luôn dùng những lý lẽ rất tinh vi và có vẻ đầy thuyết phục, mặt khác họ đánh vào tâm lý, gieo rắc sự sợ hãi theo kiểu cảnh báo, cảnh giác, thậm chí là phản đối trực tiếp Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội mà ngài lãnh đạo với Giám Mục đoàn... Xin luôn ghi nhớ lời này « con cái đời này... thì khôn khéo hơn con cái sự sáng » (Lc 16,8), ma quỷ được gọi là kẻ "cám dỗ"... Xin hãy cảnh giác, bám chặt vào Chúa qua Giáo Hội Người đã thiết lập.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu xác tín bằng chính cuộc sống đức tin vào sự sống lại, vào mầu nhiệm phục sinh, xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người trong mọi hoàn cảnh.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi