Tin mừng và cuộc sống

Thứ năm Tuần Thánh, suy niệm

Ngày đăng:09-04-2020 |3:22 PM | 194 Lượt xem

Thứ năm Tuần Thánh

SUY NIỆM :

Năm nay, một cách đặc biệt bất thường, Thánh lễ Truyền Dầu được chuyển dời vào một ngày thích hợp, cho sự tham dự đặc biệt của linh mục đoàn và cho giáo dân các giáo phận. Tuy nhiên, Tam Nhật Thánh thì lại không thể đổi dời, nên vẫn được cử hành, và giáo dân có thể theo dõi, hiệp thông trực tiếp qua tivi hay đường truyền của các trang mạng xã hội khác.

Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Tam Nhật Thánh với Thánh lễ Tiệc Ly, là hiện tại hoá bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Đức Giê-su với các môn đệ, đặc biệt là Nhóm Mười Hai. Chính trong bữa ăn cuối cùng này, mà Đức Giê-su đã thiết lập bí tích Thánh Thể. Lý do tại sao ? Câu đầu của bài Tin Mừng cho ta biết : “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.

Để được ở với môn đệ đến cùng Đức Giê-su đã lập bí thích Thánh Thể. Qua việc thiết lập bí tích Thánh Thể, Đức Giê-su thiết lập thiên chức linh mục, cho các môn đệ được tham dự vào chức linh mục Thượng Phẩm của Người. Nghĩa là từ nay, qua việc cử hành của các môn đệ, mỗi lần bẻ bánh trong hy lễ tạ ơn, “làm việc này mà nhớ đến Thầy”, thì Đức Giê-su tử nạn và phục sinh hiện diện và trao hiến chính mình Người. Nói như thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô (bài đọc một), thì “mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.” Nói cách khác “trong bữa tiệc ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình, "Ðức Giêsu đã trối cho Hội Thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Người” (lời nguyện nhập lễ).

Việc Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ, chính là bài học phục vụ trong yêu thương Người truyền lại cho các ông. Đây chính là việc hiến dâng thân mình trong đời sống mục tử khi lấy chính lời Đức Giê-su, không chỉ làm lời thánh hoá bánh và rượu, nhưng còn là tôn chỉ hay khẩu hiệu, tiêu chí cuộc sống của mình. Nếu bài học này cần cho các môn đệ và những người kế vị các ngài cho đến ngày hôm nay nói riêng, thì cũng đúng cho mọi môn đệ Đức Giê-su, nghĩa là mọi tín hữu nói chung.

Khi thiết lập bí tích Thánh Thể thì đồng thời Đức Giê-su cũng thiết lập chức linh mục thừa tác (khác với chức linh mục phổ quát nơi mỗi giáo dân). Vì vậy hôm nay là ngày lễ của các Giám mục và các linh mục. Cầu nguyện cho Giáo hội hôm nay chính là cầu nguyện cho hàng ngũ Giám mục và linh mục được trung thành và trở thành những mục tử như lòng Chúa mong muốn.

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

LỜI NGUYỆN :

Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình, Ðức Giêsu đã trối cho Hội Thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Người. Chiều nay, chúng con đến tham dự yến tiệc cực thánh, như lời Người truyền dạy, xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người. Amen.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi