Tin mừng và cuộc sống

Suy niệm thứ sáu Tuần Thánh

Ngày đăng:10-04-2020 |4:13 AM | 813 Lượt xem

Thứ sáu Tuần Thánh

SUY NIỆM :

“Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí”.

Một cái chết thảm thương và thất bại trước những ánh mắt đầy giễu cợt của các thượng tế, lính tráng và đại đa số dân Do Thái lúc ấy. Thánh sử Lu-ca ghi lại : “Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” (Lc 23,35-37). Ngay cả tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” (Lc 23,39)

Nhưng thực ra "chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm... Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt... đã bị liệt vào hàng tội nhân ; nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi" (bài đọc một).

Cuối cùng, dưới chân Thập giá, ngoài Đức Ma-ri-a và môn đệ Gio-an, thì hình như chỉ có một trong hai tên gian phi đã nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42), và viên đại đội trưởng khi ông cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Người này đích thực là người công chính!” (Lc 23,47)

Một cái chết dường như vô ý nghĩa, nhục nhã trước mặt quan quyền và dân chúng, lại trở thành một cái chết mang tính lịch sử và cứu độ. 

“Thế là đã hoàn tất !” Sự hoàn tất trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha – Con – Thánh Thần. Sứ mạng rao giảng là mạc khải của Đức Giê-su đã hoàn tất. Người có thể nói mọi sự đã hoàn tất và nhắm mắt trút hơi thở cuối đời, nhưng công trình cứu độ Người đã khởi đầu, vẫn tiếp tục bởi Giáo hội dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần cho đến ngày cánh chung. Đó là nhiệm vụ của mỗi môn đệ Đức Ki-tô hôm nay giữa lòng thế giới. Nhiệm vụ "rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1,23-24).

“Thế là đã hoàn tất !” Một lần cho tất cả. Một lần cho mãi mãi. Hy lễ Thập giá của Đức Giê-su giao hoà đất với Trời, con người với Thiên Chúa. Bởi/qua chính hy lễ này, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu tuyệt đối của Ngài dành cho nhân loại tội lỗi. Vì thế :

- Từ trên Thập giá, sự bất chính của con người đã làm tuôn chảy sự công chính của Thiên Chúa;

- Từ trên Thập giá, sự tàn ác của con người đã làm tuôn chảy lòng thương xót, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa;

- Từ trên Thập giá, Đức Giê-su vừa là con người vừa là Thiên Chúa, từ cạnh sườn bị đâm thâu, dòng suối nước và máu đã tuôn ra thanh tẩy nhân loại;

- Từ trên Thập giá, Đức Giê-su vừa là con người vừa là Thiên Chúa, trong cơn hấp hối từ cạnh sườn đã tuôn trào mạch nước hằng sống, một sự tái sinh cho nhân loại;

- Từ trên Thập giá, Đức Giê-su vừa là con người vừa là Thiên Chúa, trút hơi thở cuối cùng là thần khí của Người lại trở nên Thần Khí là linh hồn sống cho nhân loại.

Vì thế, với Đức Giê-su trên Thập giá hôm nay, hãy luôn để vang vọng trong ta lời : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34) trước những người đang đàn áp ki-tô hữu, phá bỏ các nơi thờ phượng, chế nhạo đức tin của chúng ta… trước những người đã làm ta thương tổn cách này hay cách khác, trong tư tưởng, lời nói hay hành động… 

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

LỜI NGUYỆN : 

Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hoá và che chở đoàn con luôn mãi. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi