Tin mừng và cuộc sống

Suy niệm thứ ba Tuần Thánh

Ngày đăng:07-04-2020 |4:29 AM | 147 Lượt xem

Suy niệm thứ ba Tuần Thánh

SUY NIỆM :

Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng mà Đức Giê-su chung bàn với nhóm Mười Hai. Giờ đã điểm, Đức Giê-su cảm nghiệm được cái chết đã cận kề, Người biết rõ điều gì sẽ xảy đến cho mình. Đó là giờ Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, nhưng vì yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng, nên Người vẫn đồng bàn với họ, để dặn dò, ủi an và nói lời cáo biệt. Đọc toàn bộ Tin Mừng Gio-an chương 13 và 14 sẽ rõ hơn.

“Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến”. Đây là một chi tiết rất quan trọng, thêm một lần nữa nó chứng minh cho ta thấy Đức Giê-su là con người thật và cũng là Thiên Chúa thật. Người xao xuyến vì cái chết cận kề, nhưng cũng không nề hà nâng chén cứu độ theo ý Chúa Cha, dù đó là chén đắng, là sự chết. Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, thánh Mát-thêu ghi lại lời Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (c. 38). Rồi Người xin với Chúa Cha rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (c. 39). Và còn thêm một lần thứ hai Đức Giê-su khẳng định sẵn sàng làm ý Cha đến : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (c. 42).

“Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến” ở đây có thể cũng vì sự phản bội của Giu-đa, người mà chính Đức Giê-su đã uỷ thác cho một trọng trách, giữ hầu bao chung của thầy trò. Nhưng Giu-đa đã phụ lòng tin của Thầy và anh em, bòn rút từ những của người ta cho chung Thầy trò để làm của riêng. Thánh Gio-an khẳng định khi Giu-đa đề nghị bán dầu mà Ma-ri-a dùng xức chân Đức Giê-su thế này : “Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (Ga 12,6).

“Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến”, có lẽ cũng vì sự yếu lòng của Phê-rô. Đức Giê-su biết rõ Phê-rô sẽ chối mình, Người báo cho ông biết để ông lưu tâm, nhưng dường như Phê-rô quá tự tin vào sự nhiệt thành của bản thân, cũng như của các anh em mình, những người đã theo Thầy cho tới hôm nay. Mà thực sự thì hình như Phê-rô, mặc dầu đã được nghe Thầy loan báo ba lần về cái chết của mình, vẫn không ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập cà Thầy và trò. Những câu cuối bài Tin Mừng cho ta thấy rõ điều này. “Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông Phê-rô thưa : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !”

Giu-đa bán Thầy. Các môn đệ bỏ Thầy đi trốn biệt hết. Và cuối cùng là Phê-rô chối Thầy. Đúng là “tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” Khi đối diện với những cơn cám dỗ về thể xác, đặc biệt cơn cám dỗ cuối cùng của đời người là cái chết, mới thấy mình thực sự can trường, hy sinh đến đâu trong tình bạn, tình người. Thật là thán phục những y bác sĩ hôm nay đang bất chấp nguy hiểm tính mạng, xả thân làm việc trong các bệnh viện để cứu các bệnh nhân Covid 19. Tạ ơn Chúa.

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

LỜI NGUYỆN :

Chúa Giê-su ơi, Người đã cầu nguyện đặc biệt với Chúa Cha cho những kẻ mà Chúa Cha đã ban cho Người. Xin tiếp tục cầu nguyện và gìn giữ chúng con nhân danh Chúa Cha, xin đừng để chúng con phải hư mất. Xin Người cùng với Chúa Cha lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi