Tin mừng và cuộc sống

Niềm xác tín của con, Chúa nhật V mùa Chay năm A

Ngày đăng:31-03-2017 |2:43 PM | 1345 Lượt xem

Niềm xác tín của con

Chúa Nhật II Mùa Chay năm A

Trừ chúa nhật thứ nhất nói về việc Đức Giê-su chịu cám dỗ, dẫn vào tinh thần cuộc chiến đấu thiêng liêng mà mùa Chay mời gọi mỗi tín hữu sống và thực hành. Ba chúa nhật còn lại cộng với chúa nhật thứ V này đều chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ và những người theo Chúa đón nhận mầu nhiệm khổ nạn với niềm xác tín : qua thập giá tới phục sinh.

Chúa nhật thứ hai nói về việc biến hình, cho các Tông Đồ thấy vinh quang và vị trí thật sự của Đức Giê-su nơi vương quốc của Ngài. Cả Mô-sê và Ê-li-a, nghĩa là Lề Luật và các Ngôn Sứ đều quy về Đức Giê-su. Lời xác nhận của Chúa Cha « Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người ! » (Mt 17,5), khẳng định rõ ràng điều ấy.

Chúa nhật thứ ba nói về nước, nước hằng sống mà Đức Giê-su trao ban. Để có thứ nước ấy thì cần biết thờ phượng Thiên Chúa thế nào cho phải đạo. Việc thờ phượng ấy không lệ thuộc vào nơi chốn, thời gian, mà phải bắt nguồn từ trong tâm hồn, « trong tinh thần và trong chân lý ».

Chúa nhật thứ tư kể lại việc Đức Giê-su mở mắt cho người mù từ thuở mới sinh, trả lại cho anh quyền làm người và làm con Chúa. Qua việc làm này Đức Giê-su cũng mở mắt cho mỗi ki-tô hữu. Cho mắt mở ra để thấy ơn cứu độ, Nước Trời, đang ở giữa nhân loại nơi chính Đức Giê-su. Được mở mắt, anh mù đã nhận thấy điều ấy và sấp mình thờ lạy Đức Giê-su. Đức Giê-su nhắc nhở mỗi người theo Người hãy biết mở to mắt và thấy nơi Người vị cứu tinh.

Chúa nhật hôm nay Tin Mừng thuật lại cho chúng ta việc Đức Giê-su trả lại sự sống cho anh Ladarô. Đây không phải là sự phục sinh, vì Ladarô một ngày kia lại sẽ chết. Việc làm này của Đức Giê-su như dấu chỉ của sự phục sinh, vì Ladarô đã chết bốn ngày rồi. Chúa có thể làm cho con người từ cõi chết sống lại, tiên báo chính việc Đức Giê-su sẽ sống lại từ trong kẻ chết.

Việc ấy còn mang một ý nghĩa khác nữa thể hiện qua lời cầu xin của Đức Giê-su : « Lạy Cha, Con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời Con. Phần Con, Con biết Cha hằng nhậm lời Con, nhưng, vì dân chúng đứng quanh đây, nên Con đã nói để họ tin là Cha đã sai Con. » (c 41-42) Cho mọi người thấy rằng Chúa Cha đã sai Chúa con. Chúa con làm mọi việc danh nhân Chúa Cha, theo ý Ngài.

« Cha đã sai Con », như những bài gợi ý suy niệm trong tuần qua ta thấy, Chúa Giêsu không làm gì ngoài thánh ý Chúa Cha. « Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy ». (Ga 5,19)

Chúa Giê-su luôn thi hành thánh ý Chúa Cha. Người không tự mình làm điều gì khác. Việc trả lại sự sống cho Lazarô hôm nay cũng là do thánh ý Chúa Cha, nằm trong chương trình cứu độ. Đó chính là điều Đức Giê-su nói : « Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc ». (Ga 5,20) Vì « Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý ». (Ga 5,21)

Đọc Tin Mừng hôm nay, ta cũng như chị em Mác-ta và Ma-ri-a, bao lần ta cũng ước mong Chúa trả lại sự sống cho những người thân yêu của ta, như Ladarô, đã ra đi trong lứa tuổi thanh xuân vì sự mỏng giòn của kiếp người. Dù đôi khi niềm xác tín của ta cũng như chị em Mác-ta còn chênh vênh, bấp bênh, ta cũng luôn ước ao được như vậy. Duy chỉ một điều ta chắc chắn, là có được như Ladarô hay không ở đời này, thì đời sau ta vẫn tìm thấy nhau trên Nước Hằng Sống. « Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.  Ai tin vào Thầy , thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. » (c 25-26)

« Con có tin điều đó không? », Đức Giê-su hỏi Mác-ta. Đó cũng chính là câu hỏi mà Đức Giê-su đặt ra cho ta hôm nay. Ta có đủ can đảm để trả lời với tất cả niềm xác tín như Mác-ta hay không ? « Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian ». (c 27)

« Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian » đã thổn thức, rơi lệ trước cái chết của một con người, vì Chúa dựng nên con người cho sự sống miên trường chứ không phải để họ đi vào chỗ diệt vong. Việc Đức Giê-su thổn thức và rơi lệ mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ chứng minh Người vừa là Chúa, có quyền cho làm cho kẻ chết sống lại, khi trả lại sự sống cho Ladarô, mà cũng là con người như chúng ta khi con tim rung cùng chung nhịp đập với sự khốn cũng của mỗi người chúng ta. Đức Giê-su mời gọi mỗi ki-tô hữu cũng để cho tim mình rung cùng nhịp đập với anh chị đau khổ quanh mình.

Chuẩn bị kết thúc mùa Chay, mỗi ki-tô hữu được mời gọi chết đi cho tội lỗi được sống lại trong Chúa, trong ơn nghĩa của Ngài. Xin Chúa Giê-su cũng mở mắt cho ta, để ta nhận biết Người là « ánh sáng thế gian », tôn thờ Chúa như người phụ nữ Samaria, hầu nhờ niềm tin mà được phục sinh với Người, như Ladarô là dấu chỉ, và được hưởng hạnh phúc trên quê Trời vinh hiển.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ
Từ khóa , 0,

Ý kiến phản hồi