Tin mừng và cuộc sống

Ngày thứ nhất

Ngày đăng:26-02-2020 |5:22 AM | 25 Lượt xem

SUY NIỆM

“Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi”.

Những mẫu sống đạo và áp đặt cách hình thức theo kiểu các Kinh Sư, Biệt Phái và Luật Sĩ, đã được mời gọi thay đổi từ thời Cựu Ước như lời của Tiên tri Giô-el trên đây. Thật lòng trở về với Chúa cũng là trở về với chính mình. Trở về với Chúa để được hoà giải với Ngài, cũng là trở về với ta cho ta được hoà giải với Chúa, với bản thân và tha nhân, với vũ trụ cùng muôn tạo vật. 

Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, dù trong hoàn cảnh, tình trạng nào của bản thân, thì cũng nên sống như Đức Giê-su mời gọi : “Chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con". 

Sống đạo cách hình thức, từ việc đọc kinh cầu nguyện đến làm việc bác ái thì Chúa cũng biết, mọi người cùng biết, nên phần thưởng nhận được từ con người rất nhiều, nhưng từ Thiên Chúa là con số không. Làm sao để những việc ta làm khi sống mùa Chay, như những việc làm mang tính ép buộc của luật lệ, nhưng là xuất phát từ lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là điều cần thiết. 

Mùa Chay “là cơ hội thuận tiện” để chúng ta “thống hối” và tin vào Tin Mừng. Tin vào Tin Mừng là để Chúa làm cho ta nên hoàn thiện, chứ không phải ta tô điểm để hoàn thiện bản thân mình. Việc nhận tro trên đầu là việc làm để tỏ lòng sám hối, nhìn nhận mình là thân tro bụi, mỏng giòn, yếu đuối, tội lỗi, để xin Chúa : “Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ”.

- Lạy Cha

- Kính Mừng

- Sáng Danh

 

LỜI NGUYỆN : 

Chúa ơi, hôm nay bắt đầu mùa Chay Thánh, con tìm về bên Ngài như người con hoang đàng, ý thức thân phận mong manh, yếu đuối, tội lỗi của mình, xin đừng xua đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài, và xin lấy lòng quảng đại của người cha nhân hậu đỡ nâng con. Amen.

Lm NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi