Tin mừng và cuộc sống

Ngày thứ hai, thứ năm sau lễ Tro

Ngày đăng:27-02-2020 |5:26 AM | 230 Lượt xem

Ngày thứ hai

Thứ năm sau lễ Tro

SUY NIỆM

Quay trở về với Chúa như người con hoang đàng trở về với cha mình, chính là tìm về nguồn sự sống. Đó là chọn lựa khôn ngoan của Dân Chúa xưa sau bao nhiêu những lỗi lầm, bất tín, bất trung, phản bội, qua lời khuyên và khuyến cáo của Mô-sê cũng như các Ngôn sứ. “Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em”.

Thực ra không chỉ với Thiên Chúa, mà cả giữa con người với nhau, chỉ khi còn yêu nhau thì người ta mới lắng nghe, liên kết, chấp nhận “mệnh lệnh” của nhau. Không còn tình yêu thì mối tương quan giữa con người với nhau sẽ chết, giữa con người với Thiên Chúa cũng vậy. Dù đó không phải là cái chết về mặt thể lý, thì cũng là cái chết về mặt tâm lý, tinh thần. Cuộc sống như vậy sẽ luôn mang màu sắc của sự chết chóc.

Vì vậy theo Chúa là cả một cuộc hy sinh can trường hàng ngày từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, để có thể tin - yêu, vâng theo ý Ngài, hy sinh phục vụ tha nhân. “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Lời mời gọi này nói đến một cuộc tử đạo liên lỉ trong suốt cuộc đời người ki-tô hữu.

Đánh đổi tất cả, ngay cả sự sống của chính mình, vì chọn lựa vác Thập giá hằng ngày trong đức tin thật là khó dường bao. Chỉ có thể dựa vào Chúa mới có thể vác thập giá hằng ngày để theo Ngài. Lời nguyện mở đầu lễ của ngày hôm nay nói lên điều ấy : Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con được biết việc phải làm và khi làm, xin Chúa thương giúp đỡ; để mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa”. Chính Chúa Giê-su trong Tin Mừng cũng đã nói : “Không có thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

 

LỜI NGUYỆN 

Chúa ơi, như trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ để được âu yếm, chở che, nâng đỡ, dìu dắt, xin giúp con luôn biết cậy dựa nơi Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh của cuộc đời, vì Ngài là sự sống, chỉ có sức mạnh từ nơi Ngài mới giúp con thắng vượt tất cả, nhất là tính cá nhân ích kỷ nơi con. Amen

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi