Tin mừng và cuộc sống

Ngày bốn mươi, Chúa nhật Lễ Lá

Ngày đăng:05-04-2020 |3:48 AM | 170 Lượt xem

NGÀY BỐN MƯƠI

Chúa nhật Lễ Lá

SUY NIỆM :

Khi Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem, “một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy : Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời”.

Hình ảnh Đức Giê-su cưỡi trên một con lừa như phác hoạ và làm sống lại hình ảnh vua Đa-vít, hình ảnh mang màu sắc cứu độ chính trị, hơn là cứu độ giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Quả thực thì người Do Thái, ngay cả đến hôm nay vẫn mong đợi một Đấng Cứu Thế mang ý nghĩa chính trị như thế. Cho nên khi họ thấy hình ảnh Đức Giê-su tiến vào thành như vậy thì tung hô, tung hô Đấng nhân danh Chúa mà đến để giải phóng dân khỏi ách thống trị của đế quốc Rô-ma. Điều này không lạ gì, vì vào thời điểm ấy thần quyền và thế quyền trong xã hội Do Thái đều nằm trong tay các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Các môn đệ, những người đã đi theo suốt ba năm trời cũng có cùng một hy vọng. Khi Thầy trò lên Giê-ru-sa-lem đi qua Sa-ma-ri dân làng không tiếp đón, Gia-cô-bê và Gio-an đã xin Thầy để có thể khiến lửa từ trời xuống đốt họ (Lc 9,54), trong vườn Cây Dầu, một môn đệ đã rút gươm chém đứt tai tên đầy tớ của thượng tế để bảo vệ Thầy (Mt 26,51). Đức Giê-su không đồng ý và ngăn cản. Rõ nhất là khi Đức Giê-su trả lời với Phi-la-tô : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái” (Ga 18,36). Cuối cùng hình như chỉ có “tên trộm lành” là hiểu Đức Giê-su làm vua như thế nào, cứu độ ra sao. 

Ngày hôm nay, chúng ta tin và xác tín Đức Giê-su không bước vào dương thế để làm chính trị, nhưng để làm theo ý Chúa Cha là cứu độ nhân loại khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Giáo hội vì thế cũng không là một thể chế chính trị như bao người lầm tưởng, dù tầm ảnh hưởng thì rộng lớn trên toàn thế giới. Phải nói rằng nếu Giáo hội xách động, xúi giục dân chúng bạo động là chuyện rất dễ dàng. Đã có những sai lầm xảy ra trong lịch sử, Giáo hội đã nhận biết và lên tiếng xin lỗi. Chính vì lẽ đó, càng ngày ta càng thấy các vị Giáo hoàng đưa Giáo hội về sát với căn tính của Tin Mừng hơn. Tin Mừng là tin vui, tin của bất bạo động, của bình an và tình yêu. 

Ý nghĩa những cành lá trên tay hôm nay là như vậy. Lấy lá làm cờ. Cầm nhành cây thay vì tay súng tay đạn. Cưỡi trên lưng lừa thay vì những cỗ xe tăng thiết giáp. Bước vào tuần Thương Khó với Thầy Giê-su thì cần lấy đây làm tâm điểm cho đời sống xã hội và cuộc chiến đấu thiêng liêng trong chính tâm hồn ta.

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

LỜI NGUYỆN :

Chúa ơi, Ngài đã sai con Ngài là Sứ Giả Hoà Bình đến để giải thoát nhân loại. Ngày nay chúng con đang cần lắm những sứ giả hoà bình trong mọi môi trường sống. Bước vào Tuần Thánh này, xin cho chúng con tinh thần khiêm nhường và yêu thương, xin biến đổi và sai chúng con đi làm chứng về tình yêu cứu độ của Ngài khắp nơi. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi