Tin mừng và cuộc sống

Ngày ba mươi tám, thứ sáu tuần năm

Ngày đăng:00-00-0000 |2:25 PM | 206 Lượt xem

NGÀY BA MƯƠI TÁM

Thứ sáu tuần năm

SUY NIỆM :

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự căng thẳng như gia tăng thêm một nấc nữa giữa người Do Thái và Đức Giê-su. Thấy Đức Giê-su là họ lại hành động ngay. Tay đã sẵn sàng để ném đá Đức Giê-su và kết tội Người là phạm thượng vì dám tự cho mình là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa.

Đức Giê-su tuyên bố mình có mối quan hệ độc nhất với Chúa Cha, đây là tâm điểm của chứng nhân Giê-su. Từ khi bắt đầu cuộc sống công khai ở Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su thanh tẩy Đền thờ và nói “Đền thờ của Cha Người”, Người đã tuyên bố về mối quan hệ rất đặc biệt với Thiên Chúa mà Người gọi là Cha (Ga 2,16).

Trong cuộc trò chuyện với Ni-cô-đê-mô, người đã đến gặp Đức Giê-su buổi tối, Người cũng nói mình là Con độc nhất của Chúa Cha, không chỉ là một quan hệ đặc biệt mà còn là độc nhất. Người được Chúa Cha gửi đến thế gian để cứu rỗi thế gian và để mọi người nhận biết đó là bằng chứng Tình yêu của Chúa Cha (Ga 3,16-17). Không những chỉ là một sứ vụ mà Người còn được thánh hiến bởi Chúa Cha (c.36). Các Tin Mừng Nhất Lãm cũng có nói đến sự thân mật duy nhất giữa Chúa Con và Chúa Cha. Trong Tin Mừng Gio-an, trước đó, Đức Giê-su cũng đã tuyên bố: “Đấng sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điềuđẹp ý Người” (Ga 8, 29).

Những người Do-Thái khăng khăng không tin, không chấp nhận Đức Giê-su và Chúa Cha là một (c.30), họ cho rằng Người đã phạm thượng bất chấp những lời Kinh thánh (Ga 5, 39) và biết bao việc tốt lành Đức Giê-su đã làm. Họ có mắt cũng như mù, họ tự trói chặt vào những định kiến sai lầm cách mê muội và ngoan cố. Trong lòng họ đã coi những thứ khác, những “con bò vàng” như bậc thần thánh của họ rồi.

Nhìn vào thực tế cuộc sống đạo của chúng ta cũng không thiếu những định kiến có sẵn và sai lầm như thế. Rất nhiều khi ta dựa trên sự hiểu biết cá nhân, tập tục, tập quán của ta mà bỏ qua những điều chính đáng, chính thống được Giáo hội truyền giảng.

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

LỜI NGUYỆN :

Chúa Giê-su ơi, Người đã nói : “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha”. Đây là một sự hiệp nhất độc nhất và sâu xa mà con luôn cố gắng suy tư để thấu hiểu mặc khải này. Xin Chúa mở lòng mở trí soi sáng cho con để con biết hoán cải, phó thác và tin vào sự thật để đến với Người trong Chúa Cha. Amen

Chia sẻ
Từ khóa , 0,

Ý kiến phản hồi