Tin mừng và cuộc sống

Ngày ba mươi mốt, thứ sáu tuần bốn

Ngày đăng:27-03-2020 |5:55 AM | 209 Lượt xem

NGÀY BA MƯƠI MỐT

Thứ sáu tuần bốn

 

SUY NIỆM : 

Lễ Lều là một lễ quan trọng bậc nhất của Do Thái giáo như đã có dịp đề cập ở một bài trước. Dịp này Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ như bao người Do Thái khác. Đức Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem cách kín đáo vì người Do Thái đang tìm giết Người. Tuy vậy, khi đến nơi Người lại giảng dạy công khai trong Đền Thờ.

“Lúc giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi đến từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Ðấng đã sai tôi là Ðấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi.” Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến”. Đối với người Do Thái đây là những lời nói xúc phạm đến Thiên Chúa, phạm thượng, nên họ tìm giết Đức Giê-su. Và đây không phải lần đầu tiên, đã nhiều lần họ muốn tìm giết Người.

Người Do Thái biết rõ Đức Giê-su, là con bác phó mộc Giu-se, con bà Ma-ri-a, đang sinh sống tại Na-da-rét. Cách nào đó thì họ biết quá rõ ràng về nguồn gốc, thân phận của Người. Tuy nhiên, những lời Đức Giê-su đã nói, những việc lạ lùng Người đã thực hiện, làm cho người Do Thái ở vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”.

Một mặt giai cấp lãnh đạo Do Thái, gồm các thượng tế, kỳ mục, kinh sư… muốn giết Đức Giê-su bằng được, vì cho rằng Người đã phạm thượng, đặc biệt là vì Người đã đụng chạm đến quyền lợi của họ; mặt khác họ lại sợ dân chúng, vì đối với dân chúng Đức Giê-su là một ngôn sứ quyền năng trong lời nói và hành động. Cuối cùng thì những người lãnh đạo Do Thái cũng thành công việc giết Đức Giê-su qua cái gọi là “quần chúng”. Quảng đại quần chúng bị xúi giục, xách động, mù quáng đến độ xin tha cho một kẻ “đầu trộm đuôi cướp” là Ba-ra-ba, và gào thét đòi đóng đinh Đức Giê-su là người vô tội. Điều mà ta sẽ nghe đặc biệt trong Tuần Thánh.

Nguy hiểm của hiệu ứng đám đông vẫn còn rất mạnh mẽ ở mọi nơi. Muốn kết án một ai thì, đôi khi người ta không cần đến toà án, chỉ cần lèo lái, xách động đám đông là đủ, việc còn lại chỉ là hình thức. Chẳng hạn việc lạm dụng tình dục trẻ em ở Pháp đối với Đức Hồng Y Barbarin. Hay các tổ chức công đoàn ở Pháp cũng vậy, khi muốn phá một chương trình hành động của chính phủ… Trong lòng Giáo hội cũng không có ngoại lệ. Chuyện kéo bè kéo cánh, xúi giục nhau, vào hùa, để triệt hạ người khác vẫn luôn xảy ra ở những mức độ, hình thức nghiêm trọng khác nhau. Những chuyện ấy thường được nguỵ trang bởi cái vỏ bọc “đạo và đức”. Chẳng hạn để bứng một cha xứ đi chỗ khác khi một số thành phần nào đó không hài lòng. Hiệu ứng này ta cũng thấy từng ngày trên mạng xã hội mà đôi khi không ý thức đủ.

-       Lạy Cha
-       Kính Mừng
-       Sáng Danh
 

LỜI NGUYỆN : 

Chúa Giê-su ơi, con hôm nay cũng bị cám dỗ nhiều bởi chính những điều mà con cho là lời nói, việc làm của đạo, của đức, của sự thánh thiện, mà thực ra đôi khi đó chỉ là sự biện minh cho bao lời nói, hành động ích kỷ của bản thân, dựa trên chính Lời của Chúa, giống như ma quỷ đã cám dỗ Người. Chúa đã thắng vượt cách anh dũng, xin cứu giúp, gìn giữ con, đừng để con sa chước cám dỗ, xin cứu con cho khỏi những sự dữ ấy. Amen.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi