Tin mừng và cuộc sống

Ngày ba mươi lăm, thứ ba tuần năm

Ngày đăng:31-03-2020 |4:33 AM | 233 Lượt xem

NGÀY BA MƯƠI LĂM

Thứ ba tuần năm

SUY NIỆM : 

Bài đọc trích từ sách Dân Số hôm nay, có thể tăng thêm luận điểm cho những người loan truyền sự trừng phạt của Thiên Chúa qua Covid 19.

Quả thật giống như dân Ít-ra-en xưa, không thể kể hết số người ngày hôm nay, kêu trách phạm tội chống lại Thiên Chúa, và những người được Ngài gửi đến như Mô-sê. Cụ thể là chống lại Giáo hội. Khắp nơi người ki-tô hữu dường như đều bị “khủng bố” về nhiều mặt, cả thể lý lẫn tinh thần. Con người thì bị phân biệt đối xử, khinh thị, nhạo báng, nhục mạ, đánh đập… và giết chết vì đức tin. Ngay cả ở châu Âu người ta cũng đang nhân danh tự do, một cái thứ tự do bị lạm dụng, cá nhân chủ nghĩa hoá, để chà đạp, đàn áp người ki-tô hữu cách rất tinh vi. Các cơ sở thờ tự thì bị xúc phạm dưới nhiều hình thức, thậm chí bị đập phá, dỡ bỏ. Hỏi như vậy thì làm sao Thiên Chúa không nổi giận mà giáng phạt ?

Thực ra, điều tốt ở đây là ý thức về tội lỗi, về sự dữ ngày càng lan tràn, mà quên rằng Covid 19 chính là hậu quả của tội lỗi, sự dữ mà chính con người đã gieo rắc, nên mới gán cho Thiên Chúa sự trừng phạt. Không có thể đi sâu vào vấn đề, nhưng cần nhớ rằng Thiên Chúa không trừng phạt. Ngay từ khởi đầu, khi những con người đầu tiên phạm tội, thì Chúa đã tìm cách cứu họ. Chính bài đọc một cũng giúp ta hiểu điều ấy. Vì Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá trở nên con cháu ông Áp-ra-ham (x. Mt 3,9), thì cớ chi phải cứu cái dân cứng đầu này trong sa mạc. Cứ để cho rắn cắn chết hết chúng, rồi Chúa hô cát sa mạc biến thành dân mới thế là xong, bận chi phải bày ra chuyện con rắn đồng cho phiền phức.

Người ta thường nói cách ví von : “Cựu Ước là nụ, Tân Ước là hoa”. Nhưng có lẽ nên nói Cựu Ước là nụ và hoa, còn Tân Ước là trái (quả), thành quả của công trình cứu độ bởi Đức Giê-su (1Cr 15,23). Con rắn đồng trong sách Dân Số vì thế tiên báo cách tượng trưng Chúa Ki-tô bị treo cao trên Thập giá. “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Chính vì thế mà Đức Giê-su khẳng định rằng “một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”, nghĩa là cứu mọi người.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28) Đức Giê-su đã, đang và vẫn bị treo cao chờ đợi nhân loại đến với Người và nhìn lên, thì sẽ được cứu, “vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong” (Tv 1,6). 

“Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2). Nên chăng ta lấy tinh thần này của thánh Phao-lô để sống trong hoàn cảnh bị phong toả, cách ly vì Covid 19 ? Coi thời đây là thời gian thuận tiện để cùng nhau trở về bên Chúa.

-       Lạy Cha
-       Kính Mừng
-       Sáng Danh
 

LỜI NGUYỆN : 

Chúa ơi, xin giúp chúng con luôn biết không ngừng trở về với Ngài, trung thành thực hiện ý Ngài, để nhờ đó, Giáo Hội trong thế giới hôm nay được phát triển không ngừng và thêm phần thánh thiện. Amen.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi