Tin mừng và cuộc sống

Không thuộc trần gian

Ngày đăng:30-05-2017 |12:42 AM | 1155 Lượt xem

Chúa cầu cho ta (tiếp)

Bài Tin Mừng hôm nay là bài chúng ta đã được nghe chủ nhật thứ VII Phục Sinh vừa qua (mời xem thêm : Chúa cầu cho ta). Mỗi lần đọc ta không thể không ngạc nhiên khi nghe Đức Giê-su nói : « Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian » (c. 9). Giáo Hội hôm nay lại cho ta cơ hội tìm hiểu thêm tại sao Đức Giê-su chỉ cầu cho các môn đệ trước khi về cùng Cha.

Các bài đọc sách Công Vụ Tông Đồ trong mùa Phục Sinh cho ta thấy sứ mạng của các môn đệ không hề dễ dàng. Không dễ để rao truyền Tin Mừng cho người khác, cũng không dễ dàng lắng nghe nhau về nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, phục vụ, đến tinh thần chung, kể cả về Tin Mừng. Mọi chuyện dần như trở nên phức tạp hơn giữa những người tạm gọi là "đạo gốc", theo Đức Giê-su từ đầu và những người trở lại sau này. Đức Giê-su biết rõ về các môn đệ mình, nên đã cầu xin cho họ, cho họ được nên một như Chúa Cha với Người là một (x. Ga 18,20-22).

Thiết tưởng ta cần đọc lại những gì Thánh Phao-lô đã nói với giáo dân Cô-lô-xê, để hiểu rõ hơn những khó khăn trong lòng mỗi tín hữu, cũng như nơi cộng đoàn các môn đệ Đức Ki-tô, và hiểu tại sao môn đệ Đức Ki-tô không thuộc thế gian, tại sao Đức Giê-su đã cầu nguyện và còn cầu nguyện liên lỉ cho các môn đệ của Người cho đến thời sau hết :

« Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em : ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy. Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó : nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.

Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.

Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha » (Cl 3,1-17).

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi môn đệ của Đức Ki-tô ngày hôm nay biết mình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và vì thế cần tìm kiếm trước hết Nước Thiên Chúa, nghĩa là xây dựng Nước Chúa ngay tại trần gian.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

PS : Chúng  ta sẽ còn trở lại đề tài này trong những ngày tới.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi