Tin mừng và cuộc sống

Hai giới răn một tình yêu

Ngày đăng:29-10-2017 |4:24 AM | 1083 Lượt xem

Lý tưởng Tin Mừng chính là lý tưởng sống của người ki-tô hữu, là cố gắng của một đời làm con Chúa. Nó quả thật không dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày nếu không gắn kết cuộc đời mình với Chúa như Phao-lô : « Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. » (Gl 2,20), cần có tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc ta (x. 2Rm 5,14).

1 - Tin Mừng chúa nhật hôm nay, qua câu trả lời của Đức Giê-su cho người thông luật và nhóm Pha-ri-sêu, tóm lại toàn bộ Luật Mô-sê và sách các Ngôn sứ, nghĩa là Cựu Ước. Câu trả lời này mở đường cho ta hiểu, tại sao trong Tin Mừng Gio-an, Đức Giê-su chỉ ban có một điều răn mới, chỉ một mà thôi.

« Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 13,34). Cũng cùng ý ấy, trong cùng Tin Mừng, xa hơn một chút ta đọc thấy : « Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 15,12).

2 - Câu trả lời của Đức Giê-su vừa thật khôn ngoan, tài tình, vừa là một lời nhắc nhở khéo léo, cũng là ngầm trách móc những người đặt câu hỏi, khi họ tách giới răn mến Chúa và yêu người ra làm hai, như không có liên quan gì với nhau. Đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu sau chứng tỏ rõ ràng điều ấy :

« Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. »  (Mt 15,4-6).

Tiếp đó là một lời cáo buộc rất nặng nề dành cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sĩ và thói giả hình : « Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng : Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. » (Mt 15,7-9).

3 – Trong đoạn Tin Mừng song song theo Thánh Lu-ca thì câu trả lời không đến từ Đức Giê-su, mà từ nhà thông luật (x. Lc 10,25-28). Sau câu trả lời của ông, « Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” » (Lc 10,28). Thánh Lu-ca ghi lại : « Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ? ” » (Lc 10,29). Nhờ thắc mắc này mà ta có một dụ ngôn rất tuyệt vời : Người Sa-ma-ri-a tốt lành (Lc 10,29-37).

Qua dụ ngôn Đức Giê-su muốn thức tỉnh lương tâm nhà thông luật nhưng nó còn nguyên giá trị cho ta hôm nay, bởi não trạng tách biệt giới răn duy nhất là mến Chúa yêu người thành 2 thực thể tách biệt, không có liên quan gì với nhau, quả thật rất phổ biến. Một người có thể rất đạo đức khi đến nhà thờ, quỵ quỳ, sụp lạy, chắp tay khấn vái, đọc kinh rang rang, nhưng ra khỏi nhà thờ thì những hành vi ấy hình như biến mất, ba máu sáu cơn có thể nổi lên ngay lập tức trước thềm nhà thờ, người khác chưa kịp vả má phải thì họ đã vả lại người ta cả phải lẫn trái.

4 - Hẳn ai cũng nhớ dụ ngôn Cuộc phán xét chung trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 25,31-46. Trong ngày phán xét Đức Vua nói với những người đã sống giới luật yêu thương rằng : « Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. » (c. 40). Rồi nói với những người đạo đức giả, chỉ biết mến Chúa bằng môi miệng, ở những nơi thánh thiêng, mà không biết tôn trọng yêu thương Chúa nơi anh em mình như sau : « Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. » (c. 45).

Lời khuyến cáo của Thánh Gio-an tựa như một lời cáo buộc rất nặng nề : « Nếu ai nói : “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. » (Ga 4,20).

5 - Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô không ngừng mời gọi như thánh Gio-an : « Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. » (1Ga 3,18-19). Thánh Phao-lô nhắn nhủ : « Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. » (Rm 13,8). Lề Luật ở đây là luật Đức Ki-tô, Lề Luật của Tin Mừng của Người.

Theo truyền thống hội đường Do thái, Luật gồm 613 điều răn. 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Lề Luật Đức Giê-su thì chỉ có một là yêu người như Chúa yêu ta. Trung thành với giáo huấn của Đức Giê-su, Đức Giáo Hoàng không ngừng mời gọi con cái mình bỏ cái thói sống đạo nửa mùa, Chúa chỉ có trong nhà thờ, nơi các bí tích, còn ra ngoài nhà thờ thì Chúa vắng mặt trong cuộc sống, Chúa không hiện diện nơi anh em mà ta sống chung hay gặp gỡ hằng ngày.

6 - Là ki-tô hữu, ta có ý thức được rằng khi làm gì tốt cho tha nhân chính là làm cho Chúa, làm cho Chúa chính là làm cho tha nhân ; nói yêu Chúa thì phải yêu tha nhân, ghét tha nhân là ghét Chúa ; đối đãi tệ bạc với tha nhân, nhất là những người neo đơn, bần cùng, bệnh tật, già nua… là đối đãi tệ bạc với Chúa ; mắng nhiếc, rủa xả, kết tội tha nhân cách vô cớ cũng chính là làm với Chúa… Quả thật chính bởi mầu nhiệm sáng tạo và nhập thể, mà mầu nhiệm và phẩm giá con người được sáng tỏ mà ta cần ý thức : Con người là hình ảnh Chúa, là chi thể Chúa Ki-tô, đền thờ Chúa Thánh Thần, đền thờ sống động của Thiên Chúa.

Lý tưởng Tin Mừng là thế. Đó chính là lý tưởng sống của người ki-tô hữu, là cố gắng của một đời làm con Chúa. Nó quả thật không dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày nếu không gắn kết cuộc đời mình với Chúa. Không có ơn Chúa thì đúng là không thể sống lý tưởng ấy được. « Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. » (Gl 2,20), cần có tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc ta (x. 2Rm 5,14).

Ý cầu nguyện : Xin Chúa ban ơn Thánh Thần, giúp mỗi ki-tô hữu ý thức được phẩm giá tuyệt đối của anh chị em mình hệ tại ở chỗ được dựng nên giống hình ảnh Chúa, là chi thể Chúa Ki-tô để cùng nhau xây dựng Trời mới Đất mới giữa lòng nhân loại.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi