Tin mừng và cuộc sống

Gặt lúa và trừ quỷ

Ngày đăng:10-07-2017 |8:04 PM | 974 Lượt xem

Gặt lúa và trừ quỷ

Kinh nghiệm cuộc sống cho ta biết sự ác không thể khử trừ sự ác, chỉ có ác thêm mà thôi ; sự dữ không trừ được sự dữ, chỉ có dữ thêm mà thôi. Khi hai sự ấy hoành hành ở đâu mà ta dùng chính chúng để khử trừ chúng thì chẳng khác nào "đổ dầu vào lửa", thêm chất xúc tác cho chúng hoạt động mạnh hơn. Vì vậy khi Đức Giê-su trừ quỷ thì Người không dựa vào thế quỷ vương, nghĩa là vua quỷ mà trừ quỷ như người Pha-ri-sêu nói.

« Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ » (c. 34), là lời giải thích của những người Pha-ri-sêu khi Đức Giê-su chữa trước đám đông trước mặt Người. Nếu chúng ta đi xa hơn một chút nữa trong Tin Mừng Mát-thêu ở chương 12,22-32 ta sẽ thấy những người Pha-ri-sêu đưa ra cùng một thứ lý luận « Ông này trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun » (Mt 12,24). Chính ở trong chương 12 này ta thấy Đức Giê-su chỉ ra cho người Pha-ri-sêu sự sai lầm căn bản của họ. Đức Giê-su nói : « Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại. Nếu Xa-tan trừ Xa-tan, thì Xa-tan tự chia rẽ: nước nó tồn tại sao được? Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ ? » (Mt 12,25-27).

Như vậy, Đức Giê-su không dựa vào thế lực của quỷ để trừ quỷ, mặc dù quỷ vương thì cũng phải nghe lời Người, nhưng Người dựa vào Thiên Chúa, vào Thần Khí của Người. Nói cách khác là triều đại Thiên Chúa, quyền năng của Ngài, qua con người Đức Giê-su đã đến, đang hiện diện trong trần gian : « Còn nếu tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông » (Mt 12,28).

Triều đại Thiên Chúa đã đến, đang hiện diện, và, không chỉ người Pha-ri-sêu chưa nhận biết, mà còn biết bao nhiêu người chưa được đón nhận Tin Mừng để đón nhận triều đại ấy. Vì thế, trong ba năm từ lúc khởi đầu sứ vụ công khai đến ngày chịu nạn, Đức Giê-su đã không mệt mỏi đi khắp nơi loan báo Tin Mừng. Không chỉ có vậy, Người còn sai các Tông đồ và môn đệ đi rao giảng nữa, và mời gọi họ cầu xin để có thêm nhiều người sẵn sàng ra đi loan truyền với họ. « Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về »« lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít ».

Ngày hôm nay lúa chín vẫn đầy đồng, thợ gặt vẫn rất ít. Cánh đồng lúa cần được thu lượm quả là mênh mông, đàn chiên nhân loại « lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt » ta thấy rõ điều ấy. Hỏi ta thấy, nhưng ta có « chạnh lòng thương » như Đức Giê-su hay không ?

« Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt » (c. 36). Mỗi chúng ta có một chỗ đứng, một nhiệm vụ, một sứ mạng trong cánh đồng lúa của Chúa là phần nhân loại còn chưa tin và đón nhận Tin Mừng, chưa gia nhập Nước Chúa.

Để xây dựng Nước Chúa, thì dựa trên chính quyền năng của Ngài, chứ không dựa trên bất cứ một thế lực nào dù có mạnh tới đâu. Nước Chúa là nước của bình an, của tình yêu và công bằng. Triều đại Chúa không có cá lớn nuốt cá bé, không lấy sự ác trừ sự ác mà là :

« Đem yêu thương vào nơi oán thù, 


Đem thứ tha vào nơi lăn nhục. 


Đem an hòa vào nơi tranh chấp, 


Đem chân lý vào chốn lỗi lầm. 


Để con đem tin kính vào nơi nguy nan, 


Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. 


Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, 


Đem niềm vui đến chốn ưu sầu » (Kinh Hòa Bình, Lm Kim Long). 

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu ý thức được trách nhiệm và sứ vụ của mình trong việc loan truyền, xây dựng Nước Chúa nơi trần gian và làm với hết khả năng của bản thân.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi