Tin mừng và cuộc sống

Chứng thực chứng gian ?

Ngày đăng:22-05-2017 |2:56 PM | 906 Lượt xem

Chứng gian chứng thực ?

Làm chứng cho sự thật hay làm chứng cho sự gian dối cũng là làm chứng. Có người thì tự do làm chứng, có người bị ép buộc. Có người can đảm làm chứng, có người lại nhút nhát không dám vì sợ hại vào thân… Tất cả vấn đề tùy thuộc vào hai chữ lương tâm. Điều nguy hiểm ngày nay như ai đó đã nói « lương tâm không bằng lương tháng ».

« Chính vì không còn nghe theo tiếng nói của lương tâm, một quà tặng quí giá mà Thiên Chúa chỉ ban tặng riêng cho con người để giúp con người biết sống theo đường lối của Ngài hầu được cứu rỗi, nên người ta đã lẫn lộn giữa sự thiện và điều ác, lấy gian manh lừa đảo làm lẽ sống, chà đạp thô bạo mọi giá trị của luân lý, phong hóa, công bằng, nhân ái... 

Mặt khác, cũng vì coi rẻ lương tâm, không chấp nhận có luân lý, đạo đức phổ quát (universal ethics and morals) vì coi mọi giá trị tinh thần và đạo đức chỉ là tương đối, nên con người ở khắp nơi ngày nay, đang mặc sức làm những sự dữ như chém giết, gian ác, tráo trở, lừa đảo, bóc lột, bất công, chà đạp quyền sống của con người » (Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn).

Chính vì lẽ đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II nói rằng thế giới ngày nay đang ngụp lặn trong « văn hóa của sự chết ». Dựa vào đó ta có thể nhấn mạnh đến hai chữ trung tín. Con người không còn trung tín với bản thân và lương tâm của mình. Không dám làm chứng cho sự thật, cho chân lý, ngay cả cho chân lý đức tin. Trong đời sống thường nhật ta thường quên những gì đọc rang rang ở nhà thờ « Thứ tám: Chớ làm chứng dối ». Đức Giê-su nói : « Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. » (Mt 7, 21).

Với ta hôm nay, thi hành ý muốn của Chúa Cha không gì khác là mang Chúa đến cho anh chị em mình trong mọi hoàn cảnh, như Đức Giê-su : « Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai » (Ga 6,39a).

Đức Giê-su biết rõ khó khăn của các môn đệ trong việc làm chứng nhân cho Người. Từ sau khi Đức Giê-su chịu chết cho đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ luôn sợ hãi, khép mình lại. Chính vì thế mà trước khi về Trời, Đức Giê-su đã hứa sẽ không bỏ môn đệ mình mồ côi, sẽ ở cùng với họ, nghĩa là với ta mọi ngày cho đến thời sau hết. Chính Đấng Bảo Trợ làm chứng về Người và nâng đỡ, thôi thúc ta làm chứng về Người (c. 26-27). Đó là sự thật cho đời ki-tô hữu của ta.

Như Đức Giê-su ta được mời gọi làm chứng cho sự thật cứu độ. « Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi » (Ga 18,37).

Ai cũng biết cái giá phải trả khi dám nói, dám làm chứng cho sự thật. Nhẹ nhất thì là « sự thật mất lòng », nặng hơn thì có thể « Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường » và cuối cùng là « sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa » (c. 2). Các thánh Tử đạo đã chẳng chịu như vậy sao. Biết bao ki-tô hữu ngày hôm nay bị bách hại triền miên vì đâu? Chẳng phải là vì sự thật mà Đức Giê-su rao giảng, mà họ đã tin, đón nhận và sống sao.

Ý cầu nguyện : « Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy » (x Mt 5,11-12). Xin cho mỗi ki-tô hữu dám làm chứng cho sự thật, cho chân lý đức tin.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi