Tin mừng và cuộc sống

Chúa muốn gì ?

Ngày đăng:14-06-2017 |11:52 PM | 972 Lượt xem

Chúa muốn gì ?

Sau khi khẳng định mình đến không phải để bãi bỏ Lề Luật và các Ngôn sứ, hôm nay Đức Giê-su đưa ra những phản đề « Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng…  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết » qua chính quyền năng giảng dạy của mình : « vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ » (Mt 7,29).

Ta thấy, Đức Giê-su vẫn giữ lại giới luật « chớ giết người », nhưng Người nâng nó lên một nấc, cao hơn, thâm sâu hơn, đòi hỏi khắt khe hơn, chi tiết và thiết thực với cuộc sống hằng ngày. Vì, trong cuộc sống, ta không phải là một hòn đảo, nên mọi lời nói, hành động của ta có liên quan chặt chẽ với cuộc sống xung quanh.

Vì vậy, những hành động như giết người, đánh đập, tra tấn người khác đến chết, là hành động man rợ, là đáng kết án trong mọi hoàn cảnh. Đó là giết người có dao, có vũ khí. Tuy vậy, còn có cách « giết người không dao » như ta thường hay nói. Chưa kể đến nói xấu sau lưng, làm cho người ta bỗng dưng trở thành con người xấu xa, đáng đề phòng, xa tránh đã là một cách giết người, nhưng chỉ đơn giản là giận anh em mình, thì cũng giống như một hành động giết người, đáng lên án rồi.

Quả thật, thường ta không ý thức được rằng khi giận anh em mình, là ta xa tránh họ, làm họ xa lánh ta, ta không để ý, quan tâm tới sự sống chết của họ, nghĩa là họ không còn giá trị, không còn hiện hữu trong con mắt ta nữa, chết rồi. Người ta thường rủa nhau "chết đi cho khuất mắt tao" khi giận giữ... Chính vì thế mà Đức Giê-su rất khắt khe trong vấn đề này đến mức nói : « Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình » (c. 23-24).

Qua lời nói trên của Đức Giê-su, ta nhớ lại lời Ngôn sứ Hô-sê (6,6) mà Đức Giê-su đã dùng để nhắc nhở và mời gọi nhóm Pha-ri-sêu : « Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế » (Mt 9,13 ; 12,7). Có lẽ đây là nội dung chính của bài Tin Mừng hôm nay mà ta cần học, hiểu và sống trong đời sống ki-tô hữu của mình : « Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình » (c. 23-24).

Chính vì thế mà Đức Giê-su mời gọi các môn đệ của mình : « Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ » (Lc 6,36). Để của lễ hằng ngày của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, lòng nhân từ là điệu kiện nền tảng. Của lễ ở đây không phải chỉ là của lễ khi đi dâng lễ ở nhà thờ, mà bao trùm cả cuộc đời, đời sống của ta hằng ngày. Đời sống ki-tô hữu không giới hạn trong bốn bức tường nhà thờ, mà ta là ki-tô hữu ở khắp mọi nơi, ta ở đâu thì ta là ki-tô hữu ở đó.

Trong nghi thức Thánh lễ, sau khi dâng bánh rượu, linh mục chủ tế đọc lời nguyện này, tuy nhiên thật hết sức đáng tiếc là theo chữ đỏ thì linh mục đọc thầm, nghĩa là giáo dân không nghe được gì :

"Lạy Chúa là Thiên Chúa,
xin thương nhận chúng con
đang hết lòng khiêm nhường thống hối,
và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay
được đẹp lòng Chúa" (trích nghi thức Thánh lễ).

Ý cầu nguyện : « Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế » (Mt 9,13 ; 12,7). Xin Chúa giúp mỗi ki-tô hữu trở nên của lễ liên lỉ dâng lên Chúa qua và bằng chính đời sống nhân từ của mình.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi