Tin mừng và cuộc sống

Chúa đâu có đùa

Ngày đăng:24-05-2017 |12:20 AM | 1378 Lượt xem

Chúa đâu có đùa

Chúa về Trời sai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo, Người đâu có đùa.

Con người thì cần được lãnh nhận phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Tạo vật thì cần được chuẩn bị để trở thành như phác thảo đời sau.

Chúa đâu có đùa, vì đó là sứ mạng liên quan đến tương lai của toàn thể tạo vật đã được dựng nên.

Chúa đâu có đùa !

Đâu là tương lai cho vũ trụ và nhân loại ?

Mừng trọng thể lễ Chúa Giê-su lên Trời mà thiếu câu hỏi này « Đâu là tương lai cho vũ trụ và nhân loại ? », trong suy tư, suy niệm có lẽ là một khiếm khuyết chăng ?

Chúng ta thường có thói quen bó gọn việc Chúa lên Trời vào phạm vi tôn giáo, vào đạo của ta. Ta mừng lễ với nhau hoành hoành tráng tráng, rồi thôi. Lễ lạy đông nghịt người, ca đoàn hát ba bốn bè, màn hình treo phục vụ trong ngoài… nhưng xong rồi ai về nhà nấy cỗ bàn mừng lễ. Ra khỏi nhà thờ là đôi khi quên ngay cả lệnh truyền của Chúa : « Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần » (c. 19). Mừng đến nỗi quên phần nhân loại còn lại cần được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm Đức Ki-tô để được thăng thiên với Người. Mừng đến nỗi quên rằng mọi tạo vật cũng đang rên xiết chờ ngày được biến đổi thành linh thiêng.

Quả vậy, mừng Chúa Thăng Thiên, chúng ta không mừng một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là mừng cho tương lai của chúng ta và của cả nhân loại và muôn loài Chúa đã dựng nên. Đặc biệt, qua việc Chúa Giê-su về Trời, chúng ta mừng nhân tính, bản tính nhân loại được sinh ra trong vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang ấy bắt đầu từ lúc Ngôi Lời nhập thể, được biến đổi nhờ sự phục sinh và trở nên trọn hảo qua việc Chúa về Trời.

« Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Người từ cõi chết sống lại, và đặt Người ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau » (bài đọc 2).

Đức Giê-su Ngôi Lời Nhập Thể về Trời với trọn vẹn con người nhập thể của mình. Để dễ hiểu ta ta có thể liên hệ đến việc Đức Mẹ linh hồn và xác lên Trời. Đức Giê-su là phần nhân loại đầu tiên đã đạt đến đỉnh cao, Người lôi kéo chúng ta về với mình, cho chúng ta vươn tới. « Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người » (Pl 3,20-21), vì Người « là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người » (bài đọc 2).

Thiết tưởng đây cũng là cơ hội tốt để ta đọc lại 1Cr 15,20-28, để hiểu được rằng, không chỉ con người cần được biến đổi, được cứu, mà muôn loài, vì tất cả sẽ được đặt dưới chân Đức Ki-tô, khi ấy Người sẽ trao lại cho Thiên Chúa, để Chúa ở trong mọi sự mọi loài :

« Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài ».

Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ là vậy. Chúa đâu có đùa !

Chính trong ý nghĩa này, mà ta thấy lệnh truyền của Chúa « Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần » (c. 19) quan trọng đến thế nào.

Ý cầu nguyện : Xin cho ta biết cùng nhau mang lại cho nhân loại và muôn loài một tương lai linh thiêng, vinh quang nơi Chúa.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chú thích : Nếu ta quan tâm tới tạo vật và tương lai của chúng, ta sẽ hiểu tại sao Đức Thánh Cha viết Thông điệp về môi trường cho Giáo Hội và thế giới "Laudato Si".

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi