Tin mừng và cuộc sống

Chúa cầu cho ta

Ngày đăng:28-05-2017 |3:52 AM | 1121 Lượt xem

Chúa luôn cầu cho ta

Vẫn là khung cảnh Tin Mừng trước khi Đức Giê-su bị bắt và chịu khổ hình Thập giá. Thánh Gio-an cho ta thấy Đức Giê-su cầu nguyện liên lỉ với Cha mình cho các môn đệ và cho thế gian.

Tuy nhiên, đọc kỹ Tin Mừng hôm nay, với cái nhìn đầu tiên có lẽ ta sẽ không thể không ngạc nhiên khi nghe lời cầu nguyện này của Đức Giê-su : « Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha » (c. 9).

Sứ mạng của Đức Giê-su là cứu độ thế gian, vậy mà hôm nay Người không cầu nguyện cho thế gian, chỉ cầu cho những người đã được Chúa Cha trao phó cho mình. Điều ấy có ý nghĩa gì ? Phải chăng là do thế gian sẽ tìm giết Người, nên không cầu cho nó nữa ? Nếu như vậy thì có phải Người đã từ chối sứ mạng nhận được từ nơi Cha ?

Thực ra nếu ta đọc và bình theo kiểu nhà báo, chỉ lấy một câu, cắt đứt nó ra khỏi hoàn cảnh, thời gian khi được nói ra, thì sẽ là một sai lầm lớn, và không thể bao giờ hiểu đúng được. Vì vậy, khi đọc tiếp những câu sau của bài Tin Mừng, ta có thể tìm thấy câu trả lời cách rõ ràng tại sao Đức Giê-su không cầu cho thế gian lúc này. « Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha » (c. 11).

Cũng vẫn trong Tin Mừng Gio-an, ngược lên chương 13, ngay câu đầu ta thấy : « Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng ». Tình yêu thương mà Đức Giê-su dành cho các môn đệ không phải chỉ là nói cho họ hiểu, mà còn làm cho họ hiểu và sống. Từ việc rửa chân tới việc thiết lập bí tích Thánh Thể chính là sự thể hiện tình yêu thương vô bờ bến ấy.

Mặt khác, Đức Giê-su biết và ý thức được sự mỏng giòn, yếu đuối của các môn đệ mình. Khi còn ở với môn đệ người biết rõ họ chưa đủ trưởng thành cho sứ vụ mới sẽ được trao, hơn nữa họ sẽ gặp chống đối, bắt bớ, hay tìm cách giết. « Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước… Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy » (x. Ga 15,18-21). « Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã » (Ga 16,1). 

Lời cầu nguyện của Đức Giê-su hôm qua cho các môn đệ cũng chính là lời cầu nguyện của Người cho mỗi chúng ta hôm nay. Sứ mạng của người mục tử, của người ki-tô hữu trong thời đại ngày hôm nay càng ngày càng trở nên khó khăn. Hằng ngày có rất nhiều ki-tô hữu bị bách hại, khủng bố, giết chết, dưới mọi hình thức.

Lời cầu nguyện của Đức Giê-su cho những kẻ thuộc về Người là liên lỉ, tới thời sau hết. Một lần nữa ta cần lưu ý, Chúa Giê-su ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng ta. Ta thường quên điều này nên lời cầu nguyện của ta luôn dừng ở Chúa Giê-su mà thôi, dù ta nghe rang rang trong phụng vụ, cũng chẳng thay đổi gì trong cách ta cầu nguyện.

Thực ra, nếu ta đi xa hơn một chút, cùng trong chương 17 ta thấy, khi cầu nguyện cho các môn đệ, Đức Giê-su gián tiếp cầu nguyện cho tất cả thế gia, vì các môn đệ được sai đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo :

« Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta… Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con » (Ga 17,20-21.23).

Ý cầu nguyện : « Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện ». Xin cho mỗi ki-tô hữu không chỉ biết cầu nguyện riêng, nhưng biết họp nhau trong mọi hoàn cảnh, đồng tâm kiên trì cầu nguyện như các môn đệ xưa, như vậy Đức Giê-su sẽ ở giữa họ vì Người vẫn liên lỉ cầu nguyện cho họ.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi