Tin mừng và cuộc sống

Cái gì, sao không được phép ?

Ngày đăng:20-07-2017 |11:25 PM | 938 Lượt xem

Cái gì, sao không được phép ?

Kể là cũng lạ cái thái độ của những người Pha-ri-sêu hôm nay, họ để ý tới hành động nhỏ nhặt, nhưng cần thiết nhất cho cuộc sống và đặt nó giữa được phép hay không. Nếu họ kết án các môn đệ là đi bứt lúa của người ta như vậy thì có lẽ Đức Giê-su đã quở trách các môn đệ chăng, nhưng đằng này họ lại dựa trên phép, nghĩa là lệ do chính họ đặt ra từ luật đạo để kết án các môn đệ.

Các môn đệ đồng hành với Đức Giê-su, họ đi ngang qua một cánh đồng lúa, có thể là để đến làng trước mặt tìm nơi ăn uống chăng và vì thế mà các môn đệ dọc đường thấy đói (c. 1). Cái bản năng sinh tồn là vậy, đói thì tìm cái gì, dù chỉ mấy hạt lúa thôi, nhưng cũng giúp qua và quên đi cơn đói cách dễ dàng. Ai đã sống thời kỳ đói kém hay bị đói quá thì sẽ hiểu điều ấy. Các môn đệ thì không nghĩ rằng bứt một hai bông lúa lại vi phạm điều không được phép làm trong ngày sa-bát.

Thái độ của người Pha-ri-sêu một lần nữa cho ta thấy thói giả hình của họ. « Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi" » (Mt 23,5-7). Họ quên rằng ngày sa-bát « Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát » (Mc 2,27-28).

« Con Người làm chủ ngày sa-bát » (c. 8). Chính vì thế mà Đức Giê-su, Con Người, luôn làm không chỉ những gì được phép làm mà cả những điều không được phép theo cách giải thích của người Pha-ri-sêu, là cứu người, trả lại cho con người sự sống, nhân phẩm và sự tự do của kẻ làm con cái Chúa. Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, đâu cần giữ cái thứ luật lệ để chết người không được cứu, mà lại đi cứu những con bò, con lừa. « Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? » (Lc 13, 15-16).

« Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội ». Có lẽ hiểu rõ điều này nên Đa-vít và thuộc hạ của ông đói bụng, họ đã không ngần ngại ăn bánh tiến, thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát còn không mắc tội nữa thì tại sao cứu người lại mắc tội ? Chính vì vậy Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu : « Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa » (c. 6). Đức Giê-su, Con Người, người con của Thiên Chúa, lớn hơn cả Đền Thờ, chúng ta nhờ Người mà được hưởng cùng một vinh dự ấy, ta trở thành Đền Thờ của Chúa, vì thế lớn hơn cả những đền thờ nguy nga đồ sộ bằng gạch đá. Đọc thư Thánh Phao-lô gửi giáo dân thành Cô-rin-tô, ta thấy rõ điều ấy : « Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em » (1Cr 3,16-17).

Ý cầu nguyện : Cầu cho mỗi ki-tô hữu biết luôn tôn trọng giá trị, phẩm giá của anh chị em mình, không vì một những thứ luật lệ, lệ làng mà đẩy họ vào đường cùng, làm họ xa ta, rồi xa lìa Giáo hội và có thể cả xa Chúa nữa.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi