Tin mừng và cuộc sống

Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật, ngôn sứ

Ngày đăng:12-02-2017 |5:50 AM | 1283 Lượt xem

Chúa nhật thứ sáu thường niên năm A

Đức Giê-su đến kiện toàn lề luật và ngôn sứ

Bấm đọc Lời Chúa tại đây

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay nằm trong khuôn khổ của Bài Giảng Trên Núi. Độc giả của Tin Mừng Mát-thêu chủ yếu là người Do Thái. Nên khi ngài thuật lại việc Đức Giê-su đặt bản thân và lời giảng dạy của ngài trên Lề Luật và các ngôn sứ là cả một vấn đề rất lớn và nghiêm trọng cho cả người đọc cùng người nghe. Nhưng, Thánh Mát-thêu cũng ghi lại rõ ràng, Chúa Giê-su không đến để xóa bỏ, mà để « kiện toàn » :
 
« Các con đã nghe dạy người xưa rằng ; Các con đã nghe nói với người xưa rằng ; Cũng có lời dạy rằng ; Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng », nghĩa là những gì Lề Luật và các ngôn sứ đã dạy, « Còn Ta, Ta bảo các con ».
 
Như vậy đức Giê-su không phá bỏ Lề Luật và các ngôn sứ, mà kiện toàn. « Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các ngôn sứ; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. » (c 17) Nói cách khác Ngài đã xác nhận những gì Cựu Ước dạy là tốt, nhưng đó chỉ là một bước trong việc giáo dục Dân Chúa, cần phải tiến xa hơn, tới mức thập toàn. Việc thực hành luật lệ theo hình thức bên ngoài tự thân không có giá trị bao nhiêu. Điều Thiên Chúa cần những tấm lòng trong trắng và những tâm hồn chân thật, biết yêu thương. Giữ luật vì tình yêu, yêu Chúa và yêu người.
 
« Ta bảo thât các con, nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu » (c 20). Nghĩa là nếu các con không hơn những người « hủy bỏ lời Thiên Chúa nhân lệ truyền của » tiền nhân, như Isaia đã tuyên sấm về họ : « Dân này tôn kính Ta ngoài môi, còn lòng chúng thì xa Ta một vời. » (x. Mt 15,1-9) thì các con không được vào Nước Trời.
 
Đức Giê-su đã kiện toàn luật Mô-sê và các ngôn sứ như thế nào ?
 
Ngoài những điều chúng ta thấy trong Tin Mừng hôm nay, có lẽ phải đi xa hơn một bước nữa, để thấy rõ việc Đức Giê-su kiện toàn Cựu Ước, qua lời rao giảng và bằng chính cuộc sống của mình. Cả cuộc đời của Đức Giê-su đã cho thấy chỉ để nhằm một mục đích duy nhất « cứu độ con người », đưa con người về với Thiên Chúa.
 
Con người là trung tâm của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên ngay cả ngày sa-bát, rất quan trọng trong Cựu Ước, Đức Giê-su cũng nói nó được làm ra vì con người, cho con người, chứ không phải con người được làm ra vì ngày Sa-bát (x. Mc 2,27). Vì con người được dựng nên theo hình ảnh Chúa (St 1,26-27), là chi thể Chúa Ki-tô, và là Đền Thờ Chúa Thánh Thần (1Cr 3,16-17). Thánh I-rê-nê thành Lyon khẳng định « vinh quang của Thiên Chúa là con người sống ». Con người sống tỏ hiện vinh quang Chúa ở đời này để được tham dự vào đời sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.
 
Qua vài ý nhỏ vừa nêu ta có thể hiểu thấu đáo hơn điều răn mới của Đức Giê-su : « Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. » (Ga 13,34). Vì thế Thánh Gio-an thật chí lý khi khẳng định : « Nếu ai nói : « Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. » (1Ga 4,20) Đọc dụ ngôn « Cuộc Phán Xét Chung » trong Mt 25,31-46 ta sẽ thấy lời xác tín của Thánh Gio-an một cách hiển nhiên.
 
Việc kiện toàn luật Mô-sê và các ngôn sứ của Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay, là lời cảnh tỉnh cho mỗi ki-tô hữu chúng ta. Đức Giê-su qua thánh sử Mát-thêu mời gọi ta đặt truyền thống, luật và lệ của ta dưới ánh sáng Tin Mừng, lấy con người làm trung tâm, tránh rơi vào tình trạng duy luật, duy truyền thống, duy lệ, theo kiểu « phép vua thua lệ làng »… vì Tin Mừng là đỉnh cao, là điểm hoàn thiện của tất cả luật lệ do phàm nhân đặt ra.

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi