Tin mừng và cuộc sống

Audio bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Ngày đăng:31-03-2017 |9:59 PM | 1177 Lượt xem

Kính mời Quý Vị

nhấn vào đây nghe bài giảng

chúa nhật thứ bốn mùa chay của Đức Cha Giu-se Vũ Văn Thiên, Giám Mục Gp Hải Phòng.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi