Tin mừng và cuộc sống

Anh em cũng muốn bỏ đi sao?

Ngày đăng:21-04-2018 |2:26 AM | 433 Lượt xem

Chương 6 của Tin Mừng Gioan có một kết thúc không vui lắm. 

Bài Tin Mừng hôm nay (cc. 60-69) đi theo ngay sau các câu 35-50, 

vì các câu 51-59 có lẽ được viết muộn hơn và thêm vào sau này. 

 

Đức Giêsu coi mình là bánh thật từ trời xuống (cc. 33. 50). 

Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời (cc 40. 47). 

Những lời giảng của Đức Giêsu đã gây vấp phạm, khó nghe, gai chướng, 

khiến nhiều môn đệ xầm xì, không tin, rút lui và không đi theo Ngài nữa. 

Chỉ có nhóm Mười Hai ở lại, nhưng cũng không trọn vẹn. 

 

Giáo huấn của Đức Giêsu vẫn luôn gây sốc cho con người mọi thời. 

Lời Chúa vẫn luôn là điều khó hiểu, khó chịu và khó sống. 

Những Kitô hữu đã tin theo Đức Giêsu trong nhiều năm 

vẫn bị đặt mình trước lời Chúa và được mời gọi chọn lại. 

Tin vào Đức Giêsu là một chọn lựa lớn và căn bản. 

Chọn lựa này cần được làm mới lại mỗi ngày xuyên qua những chọn lựa nhỏ. 

Có những Kitô hữu mất đức tin vì đã không dám sống niềm tin của mình. 

Có những người rút lui và bỏ đi, dù tên vẫn còn trong sổ Rửa tội. 

Có những người xầm xì vì những đòi hỏi gai góc của Lời Chúa. 

 

“Chẳng lẽ anh em cũng muốn bỏ đi sao?” 

Đức Giêsu buồn rầu hỏi nhóm Mười Hai như thế. 

Simon đại diện anh em đã xin được tiếp tục ở với Thầy, đi với Thầy. 

“Bỏ Thầy chúng con biết đi với ai ?”

Lời của Thầy tuy khó nghe, nhưng con tin đó là lời ban sự sống đời đời (c. 68). 

Lời của Thầy tuy chướng tai, nhưng lại là thần khí và là sự sống (c. 63). 

Simon tin Thầy Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa (c. 69). 

Đấng Thánh là Đấng từ trời xuống 

và cũng là Đấng sẽ lên trời nơi đã ở trước kia (c. 62). 

 

Có thể điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa Giêsu, 

lại không phải là những lời khó nghe của Ngài, 

mà là đời sống của các Kitô hữu, những người không dám sống các lời ấy. 

Nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của họ. 

Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn đến với Giêsu, và kiên trì ở lại với Ngài.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Nguồn : WHĐ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi