Tin mừng và cuộc sống

Ai khổ vì ai ?

Ngày đăng:19-05-2017 |10:16 PM | 1642 Lượt xem

Ai khổ vì ai ?

Đọc Tin Mừng hôm nay bỗng dưng tôi nhớ lại bài hát « Ai khổ vì ai » của Tương Linh trong đó có câu : « Anh biết chăng anh, em khổ vì ai em khóc vì ai ». Thoáng nghe thì tưởng rằng cô gái hỏi người yêu có biết tại sao cô ta khổ và khóc, nhưng thực ra là một lời than thở cho một cuộc tình chóng qua mà chỉ người trong cuộc mới hiểu tại sao.

Cô gái yêu nên biết tại sao cô khổ và khóc. Người ki-tô hữu cũng yêu, nên cũng hiểu tại sao khổ và khóc. Khổ vì một tình yêu chân chính bị người đời phụ bạc, giày xéo. Khóc cho tình yêu trao ban không chỉ không được đón nhận lại còn bị chà đạp, khinh khi. Khổ - khóc chỉ vì yêu : Yêu Chúa và yêu người. Nói cho đúng là yêu Chúa trong người ta, nơi người ta.

Mẹ Ma-ri-a là một mẫu gương. Các Thánh qua mọi thời đại, nhất là các Thánh Tử Đạo, chứng minh rõ ràng điều ấy. Một tình yêu trao ban, không tính toán. Yêu đến chấp nhận hy sinh mạng sống vì người mình yêu như Đức Giê-su đã yêu (Ga 15,13). Yêu cả kẻ giết mình và cầu nguyện cho họ : « Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm » (Lc 23,34).

Nhiều người không hiểu tại sao lại tuyên dương một số Thánh Tử đạo Việt Nam, khi mà cuộc sống của họ cũng chẳng thánh thiện bao nhiêu lúc còn sống. Xin thưa, chỉ vì họ đã sống logic tình yêu đến cùng, đến yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ dù đó chính là những kẻ bách hại, giết mình. Thế thôi. Cuộc sống dù có thế nào, nhưng ơn cứu độ có thể đến vào phút trót với điều kiện nhận ra, tuyên xưng và sống tình yêu trọn hảo.

Logic của tình yêu chân chính là logic của kẻ điên vì tình dưới con mắt của người đời, nhưng không phải dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô viết cho dân thành Cô-rin-tô : « Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,  thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người » (1Cr 1,22-25).

Đức Giê-su, trên Thập giá cũng đã phải kêu lên : « Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con » (Mc 14,36a), nhưng rồi người lại xin : « Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn » (ibid. 36b). Và cuối cùng trên Thập giá : « Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? » (Mc 15,34). Kêu như vậy, xin như thế, nhưng vẫn đón nhận làm ý Cha đến cùng, đến chết. Đức Giê-su biết mình khổ vì ai, chết vì ai.

Người ki-tô hữu hôm nay cũng vậy. Đức Giê-su đã báo cho ta biết trước điều ấy. Đó cũng là những gì xảy ra hằng ngày trên khắp địa cầu. « Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy » (c. 18-21).

Ý cầu nguyện : Xin cho mọi ki-tô hữu luôn bền lòng, vững chí trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, luôn giữ lòng trung nghĩa với Chúa trước mặt người đời, dù có bị nhào cười, khinh chê, nhục mạ… biết mình chịu khổ vì ai, khóc vì ai và tự hào về điều ấy vì một chữ YÊU, cho một TÌNH YÊU.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Hoặc nghe

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi