Tin Giáo Hội

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018

Ngày đăng:19-10-2018 |3:35 AM | 362 Lượt xem

Nội dung

  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường niên năm B

  -  7 vị Chân phước được tuyên phong Hiển thánh

  -  Thượng Hội đồng Giám mục: Các nghị phụ bàn về phụ nữ, di dân, 'những nười vô danh'

  -  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ phải làm cho Giáo hội thức tỉnh!

Tài liệu đính kèm

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi