Tin Giáo Hội

Thông báo của Tòa Giám mục về việc thuyên chuyển linh mục

Ngày đăng:10-02-2017 |4:14 AM | 1742 Lượt xem

Tòa Giám mục thông báo chương trình bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục sắp tới trong Giáo phận như sau:


Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
           -------- ***----------                                                  
                      
                                                                Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong Giáo phận
 
Kính gửi: Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,
                 Quý Tu sĩ, Quý Ban Hành Giáo và Anh Chị Em,
 
Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các giáo xứ, ngày 07 tháng 02 năm 2017, Đức Giám mục Giáo phận đã họp Ban Tư Vấn để bàn việc thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận. Được phép của Đức Giám mục, Tòa Giám mục xin thông báo chương trình bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục sắp tới trong Giáo phận như sau:

1. Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài sẽ được bổ nhiệm làm chính xứ Bùi Xá và quản nhiệm xứ Phần Lâm;
2. Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng được bổ nhiệm làm chính xứ Liễu Dinh;
3. Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên được bổ nhiệm làm chính xứ Kẻ Sặt;
4. Cha Hilariô Nguyễn Thế Cường được bổ nhiệm làm chính xứ Kim Bào;
5. Cha Tôma Nguyễn Văn Vinh được bổ nhiệm làm chính xứ Cẩm Phả và quản nhiệm xứ Cửa Ông;
6. Cha Antôn Trần Văn Minh được bổ nhiệm làm chính xứ Yên Trì và quản nhiệm xứ Sông Khoai;
7. Cha Phêrô Vũ Văn Thìn được bổ nhiệm  làm chính xứ Xuân Điện và quản nhiệm xứ Tiên Am;
8. Cha Ixiđôrô Phạm Văn Toản được bổ nhiệm làm chính xứ thánh An-tôn;
9. Cha Giuse Nguyễn Thế Năng được bổ nhiệm làm chính xứ Mỹ Động và quản nhiệm xứ An Thủy;
10. Cha Giuse Bùi Hữu Duy làm Văn Phòng Tòa Giám Mục;
11. Cha Giuse Phạm Văn Tuận làm phụ tá xứ Yên Trì;
12. Cha Gioan Bao-ti-xi-ta Bùi Tuấn Kiên làm phụ tá xứ Trang Quan;
13. Cha Giuse Bùi Văn Trỗi tạm thời giúp xứ Xâm Bồ;
14. Cha Mátthêu Nguyễn Văn Điền giúp Tiểu Chủng Viện Thánh Liêm.

Xin Quý Cha Hạt Trưởng lo liệu và hướng dẫn; xin Quý Cha, Quý Nam nữ tu sĩ và Anh chị em cầu nguyện để chương trình thuyên chuyển được diễn ra cách tốt đẹp theo ý Chúa.
 
 
          Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông
       Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận
Nguồn : gphaiphong.org
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi