Tin Giáo Hội

Giáo xứ Đông Xuyên, v/v xây dựng Vườn Thánh Chúa Chiên Lành

Ngày đăng:12-11-2021 |4:16 AM | 55 Lượt xem
GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN
 
XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
CHO BẢN QUY HOẠCH VƯỜN THÁNH CHÚA CHIÊN LÀNH
GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
 
Kính gửi : Quý Cha, quý Tu Sỹ, quý Cố cùng những người con Đông Xuyên trong nước cũng như hải ngoại.
 
Tiếp nối công việc tốt đẹp của Đức Ông Larenxo và các Cha tiền nhiệm, theo nguyện vọng của các cha quê hương và những người con Đông Xuyên trong nước cũng như hải ngoại, theo nghị quyết của dân họ, nay kiến trúc sư đã sơ bộ thiết kế xong bản Quy Hoạch Tổng Thể Vườn Thánh Chúa Chiên Lành của giáo xứ.
Vậy Ban Xây Dựng kính xin quý cha, quý tu sỹ, cùng tất cả những người con quê hương Đông Xuyên trong nước cũng như hải ngoại hiệp ý cầu nguyện và đóng góp ý kiến để có bản quy hoạch được hoàn hảo và khả thi.
 
Mọi góp ý xin gửi về cho cha xứ Giuse Phạm Cao Đỉnh.
Mb : 085 2211 586
Địa chỉ : Linh mục Phạm Cao Đỉnh
Nhà thơ Đông Xuyên – thôn Đông Xuyên Ngoại – xã Đoàn Lập – huyện Tiên Lãng – Hải Phòng – VIỆT NAM
Xin quý Cha cùng mọi người hợp ý cầu nguyện, đóng góp ý kiến và quảng đại công đức cho công trình đức tin và tình mến của giáo xứ chúng ta sớm được khởi công.Chúng con chân thành cám ơn quý Cha, quý tu sỹ và tất cả mọi người.
 
Đông Xuyên, tháng cầu hồn năm 2021
Thay mặt ban Xây Dựng
Chính xứ Đông Xuyên
Linh mục Giuse Phạm Cao Đỉnh
 
 
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi