Tiếng lòng

Trên đường Em-mau

Ngày đăng:20-04-2017 |4:06 AM | 1114 Lượt xem

TRÊN ĐƯỜNG EM MAU

Mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ Bánh

Xin Cho con nhận ra Chúa nơi bữa tiệc Lời Người,

Chúa bẻ bánh và dâng lời cảm tạ,

Hóa bánh thành Thịt Máu nuôi con,

Trong Bữa tiệc ly GIAO ƯỚC mới vẫn còn,

Ghi đậm nét MÁU Cứu Độ Cứu trần gian thoát tội,

Xin cho con lòng ăn năn thống hối.

Để được ơn Sống Lại Chúa trao ban

Chủa Bẻ bánh đã làm thành DẤU CHỈ,

Cho hai môn đệ nhận ra Người ,

Trên đường Em Mau nỗi thất vọng tả tơi,

Còn hoang mang nghe Chúa sống lại rồi,

Không tin được đành rút lui về quê quán,

Vì yêu thương Chúa Phục Sinh hiện đến,

Chấn an bằng câu chuyện Thánh Kinh ...

Đã ghi rõ cuộc hành trình Cứu độ 

Chết và chôn trong mộ ba ngày.

Nhưng Chúa đã Sống Lại thật rồi !

Sống Lại thật để cứu con người không chết nữa...

Hai Tông đồ đã nóng lên mừng rỡ. 

Khi lắng tai nghe Chúa giảng Thánh Kinh...

Xin cho con lòng tin tưởng đinh ninh,

Chúa Giê su Ki Tô đã hiến mình chịu chết

Và đã thắng tử thần quyết liệt

Đã Phục Sinh cho đoàn con được Phục sinh,

Cho chúng con nhận ra Chúa của mình,

Đã Sống lại quang vinh khi hoàn thành Sứ vụ:

Chúa Cha sai Người xuống thế cứu trần gian,

Mở Cửa Thiên đàng cho tất cả những ai thành tâm 

TIN và làm theo Ý CHÚA 

Ôi lạy Chúa - Lạy Thiên Chúa ! Này lòng con mở ngỏ 

Để Chúa rót vào ơn Cứu Độ đầy chan,

Ơn Phục sinh luôn hoạt động trong con...

Cuộc sống mới hân hoan đem Tin Mừng chia sẻ...

Vào lòng đời cho tình Chúa loang xa...

 

Anna Kim Dung

19/04/2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi