Tiếng lòng

Màu thập tự

Ngày đăng:19-03-2017 |6:05 AM | 1897 Lượt xem

MÀU THẬP TỰ  

Những thăng trầm trong kiếp nhân sinh đều in hình thập tự.
Nẻo về nào cũng là lời Chúa yêu.
Xin cho con luôn nhận ra tình Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Thập tự tình yêu

Thập tự tình yêu

 
 
     Chúa ơi trên nẻo đường về
In màu thập tự mê say lòng người
     Tím màu thập tự đơn côi
Đơn côi, Chúa chết một chiều Can-vê
 
      Chúa ơi trên nẻo đường về
Máu đào thập tự kể về tình yêu
      Yêu con Chúa chịu đóng đinh
Yêu con Chúa đã chuộc đền tội con
 
    Chúa ơi một sớm trên non
In màu thập tự không còn màu tang
      Xanh non là cõi thiên đàng
Xanh màu hi vọng chói chang tình người
 
      Chúa ơi qua thung lũng đời
Thấy màu thập tự lòng người hoang mang
      Thập tự phủ trắng màu tang
Chúa ơi sao nỡ...đa mang kiếp người
 
      Bây giờ con hiểu cuộc đời
Được mất thành bại là lời Chúa yêu
       Như màu thập tự phiêu diêu
Tím xanh đỏ trắng không yêu sao đành
  
 

Tác giả bài viết: Người hành khất

Nguồn : dongthanhtam.net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi