Tiếng lòng

Luật yêu thương

Ngày đăng:12-04-2017 |8:07 PM | 1063 Lượt xem

LUẬT YÊU THƯƠNG

Sao Thầy lại rửa cho con,

Thân con đã sạch, đâu còn nhuốc nhơ.

Phận con chài lưới bơ vơ,

Như cây khô héo mong chờ tái sinh.

Thầy nào chê kẻ tội tình,

Cho làm môn đệ bên mình sớm hôm.

Nào phải lo chuyện cháo cơm,

Tâm tình theo Chúa, phúc thơm nước Trời.

Chẳng còn lưới cá ở đời,

Môn đệ của Chúa lưới người trần gian.

Chẳng cho của cải, giàu sang,

Nhưng cho vinh phúc Thiên Đàng mai sau.

Chẳng còn phải cảnh cúi đầu,

Làm thân nô lệ kẻ giàu quyền uy.

Đi theo chân Chúa được chi ?

Quyền cao, địa vị, hay vì lợi danh ?

Hay Thầy là Chúa nhân lành,

Hay Đấng Cứu Độ_Trời xanh xuống trần.

Ngài hy sinh cả bản thân,

Là Đường Hằng Sống muôn dân đợi chờ.

Dấn thân vào chốn nhuốc nhơ,

Giúp con khỏi cảnh bơ vơ, tội tình.

Yêu thương chẳng quản thân mình,

Cho làm môn đệ, như tình bạn thân.

_Giờ đây Thầy lại rửa chân,

Thân con đã sạch, đâu cần Thầy ơi.

_Phê Rô, chớ vội buông lời,

Thân con đã sạch, phải thời sạch hơn.

_Lạy Thầy, xin hãy ban ơn,

Xin Thầy hãy rửa nhiều hơn nữa mà.

_Nay Thầy vâng ý Chúa Cha,

Yêu thương nhân loại như là yêu thân.

Như Thầy cúi xuống rửa chân,

Luật yêu thương mới, điều răn nước Trời.

_Chúng con ghi khắc Thầy ơi,

Yêu thương nhân loại như lời Chúa trao.

 

Trần Ngọc Hân

12/04/2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi