Tiếng lòng

Lạy Thầy chẳng lẽ con sao?

Ngày đăng:13-04-2017 |2:11 PM | 1493 Lượt xem

LẠY THẦY, CHẲNG LẼ CON SAO?

_"Rồi đây có kẻ nộp Ta,

Tâm hồn hắn bị quỷ ma khiến làm.

Tối tăm bởi chính lòng tham,

Ba mươi đồng bạc, bắt giam chính Thầy.

Lời Thầy nói các anh hay,

Con Người bị nộp, chờ ngày đóng đinh.

Yêu thương quên cả thân mình,

Vì tội nhân loại, khổ hình Gô-tha.

Để cứu chuộc loài người ta,

Đã sống lại, ngày thứ ba trong mồ.

Những lời Ngôn sứ tiền hô,

Đã được ứng nghiệm, ngày giờ quang lâm."

 

Tông đồ sợ hãi, thì thầm,

Ai là kẻ đã ngấm ngầm đổi thay?

Là tôi? hay chính Bác này...?

Ai là người sẽ nộp Thầy, Thầy ơi?

 

Thầy bảo trong đám các ngươi,

Kẻ chấm chung đĩa là người nộp Ta,

Nhưng Thầy vâng ý Chúa Cha,

Đây là hi lễ Vượt qua cuối cùng.

Các còn đừng quá sầu thương,

Đừng nên lo sợ, yếu lòng đức tin.

Mọi việc Thiên Chúa giữ gìn,

Dẫu cho thân xác muôn nghìn đớn đau.

 

Lạy Thầy, chẳng lẽ con sao?

Xin Thầy, con biết thế nào Thầy ơi...

 

Trần Ngọc Hân

13/04/2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi