Tiếng lòng

Giờ tử nạn

Ngày đăng:13-04-2017 |10:17 PM | 1236 Lượt xem

GIỜ TỬ NẠN

Hỡi không gian, mây mù tăm tối,

Hãy xót thương, muôn tội gian trần.

Con Thiên Chúa, xác phàm nhân,

Hy sinh, chuộc tội, gian trần đớn đau.

Khắp bầu trời, phủ màu tang tóc,

Các Thiên Thần, thương khóc cho Người.

Này đây Con Đức Chúa Trời,

Trên cây Thập Tự, Ngôi Lời quang lâm.

Ôi vương miện, gai đâm, máu chảy,

Đấng Cứu độ, trông thấy thảm thương.

Mấy lần Chúa ngã trên đường,

Còn ai đứng đợi, lệ vương, mắt sầu.

Các tông đồ, ở đâu bên Chúa,

Hay đã quên, lời hứa vững lòng.

Để cho dân ngoại Si-mong,

Vác Thánh Giá nặng, tấm lòng sắt son.

Hỡi Phê-rô, sao còn lẩn tránh

Đã ba lần, chối Thánh Danh Ta.

Hay là sợ hãi quỷ ma,

Ba lần chối Chúa, sao mà kém tin.

Đồi Gô-Tha, ai nhìn lên Chúa,

Máu đã rơi, mắt ứa lệ nhòa.

Mấy người có phải Giu-đa,

Hay lòng yếu kém như là Phê-rô.

Vua Giê-su, tung hô vạn tuế,

Đội mạo gai, nhân thế nhạo cười.

Than ôi, con Đức Chúa Trời,

Mà nay chịu chết, mấy người xót thương?

Nào ai biết, con đường cứu độ,

Là ghét ghen, phỉ nhổ, nhạo cười.

Là vác Thập giá, máu rơi,

Là giờ tử nạn... Con Người đóng đinh.

Trần Ngọc Hân
13/04/2017
 
 
Giờ tử nạn - Lm Nguyễn Sang
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi