Tiếng lòng

Duyên tu

Ngày đăng:08-05-2017 |2:20 PM | 1391 Lượt xem

DUYÊN TU

*****

Hình nữ tu người Ý hát "The voice"

 

Người ta nói tôi khờ, tôi dại,

Đang yên lành, sao lại đi tu.

Khác nào gông cổ, ngục tù,

Cô đơn, buồn khổ, mịt mù tương lai.

 

Quyết tâm tu, đời trai phấn đấu,

Mặc ai cười, nung nấu hiến thân.

Ra đi nhân chứng gian trần,

Ơn Chúa kêu gọi, đâu cần nghĩ suy.

 

Con quyết chí, ra đi theo Chúa,

Làm người thợ, gặt lúa nước Trời.

Rao truyền lời Chúa muôn nơi,

Dấn thân phục vụ mọi người xung quanh.

 

Chẳng ham muốn, lợi danh, địa vị,

Một lòng theo Thánh Ý gọi mời.

Đời tu gieo giống muôn nơi,

Đơm hoa, kết trái nước Trời phúc vinh.

 

Trần Ngọc Hân

08.05.2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi