Tiếng lòng

Đường Thánh Giá, chặng 1-7

Ngày đăng:14-04-2017 |2:26 PM | 1563 Lượt xem

MƯỜI BỐN ĐÀNG THÁNH GIÁ

*****

CHẶNG THỨ NHẤT

Giê-Su, con một Chúa Trời,

Quân sữ luận tội như người phàm nhân.

Đánh đập, bắt bớ, giam cầm,

Ba mươi đồng bạc, bán thân con người.

 

CHẶNG THỨ HAI

Chúa ơi, thịt nát, máu rơi,

Thêm Thánh Giá nặng vào đôi vai gầy.

Ai còn nhìn Chúa nơi đây,

Bước đi lặng lẽ, tù đầy thế gian.

 

 

CHẶNG THỨ BA

Chúa ơi, đói mệt, nhọc nhằn,

Cây Thánh Giá nặng in hằn xác thân.

Lệ rơi, máu chảy, muôn phần, 

Chúa ngã xuống đất, đôi chân mệt nhoài.

 

CHẶNG THỨ TƯ

Khi xưa Mẹ đón Ngôi Hai,

Bây giờ con Mẹ hình hài thảm thương. 

Lặng im, Mẹ đứng bên đường,

Trái tim nhỏ máu, mắt vương lệ sầu.

Nhìn con chẳng nói lên câu,

Lòng đau như cắt, ví dầu gươm đâm.

 

CHẶNG THỨ NĂM

Bóng ai lặng lẽ, âm thầm,

Đòn roi da thịt, gai đâm trên đầu.

Bởi chăng khó nhọc đã lâu,

Bước chân mệt mỏi, lệ sầu tuôn rơi.

Cây Thánh Giá, chuộc muôn người,

Con Chúa đâu hết, chẳng thời vác thay.

Si-mong, dân ngoại tỏ bày,

Gánh vai vác đỡ, cho ngày vinh quang.

 

CHẶNG THỨ SÁU

Kìa ai đang đứng bên đàng,

Thấy hình tượng Chúa, bàng hoàng đớn đau. 

Này khăn, xin Chuá hãy lau,

Xin in hình tượng Chúa vào khăn con.

Để con trí sáng, lòng khôn,

Vững lòng theo Chúa, dẫu muôn nhọc nhằn.

 

CHẶNG THỨ BẢY

Bây giờ chẳng bước nổi chân,

Chúa ngã xuống đất thêm lần nữa thôi.

Quân dữ roi vụt thân Người,

Giục đi cho chóng đến nơi khổ hình.

Xin cho con vững lòng mình,

Đi làm nhân chứng đức tin giữa đời.

 

Trần Ngọc Hân

14.04.2017

 

Mời các bạn tiếp tục bước theo Chúa

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi