Tiếng lòng

Cho con được tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa

Ngày đăng:15-03-2017 |5:02 PM | 2276 Lượt xem

Cho con được tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa 

Lạy Chúa Tình Thương !
Lạy Cha Từ ái!
Từ sớm tinh mơ con dâng lời ca ngợi
Con xin trao gửi,
Nâng tâm hồn lên tới Tình Cha,
Cả những lao lung nhọc nhằn vất vả 
Trong thân phận làm người 
Để hoàn thành ba nhiệm vụ

- Với Chúa - Đấng tạo thành vũ trụ
Sự sống con là hơi thở của Người 
 Để con biết vui khi thi hành sứ vụ
Biết tạ ơn Chúa, cùng trăn trở với Chúa 
Làm ơn Cứu độ loang ra...
Để con luôn thiết tha,
Học biết làm Sứ Ngôn của Chúa,
Phục vụ tha nhân
Rao truyền Hiến Chương Nước Chúa 
Dưới ngọn cờ Thánh Giá Chúa Kitô
Xin Chúa hãy tác thành để con là nhân quả,
Từ Đời và Lời Chúa phát tác...

- Nhiệm vụ con đối với mọi người
Phục vụ không ngừng ngơi...
Chỉ vì một nghĩa yêu thương.

- Với bản thân con :
Đòi học biết khôn ngoan để làm chứng nhân tình Chúa 
Năm ngoại thường kính LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
Chúng con làm tất cả :
Để xót thương như tình Chúa xót thương
Xin Thánh Thần canh tân mỗi chúng con. 
Thải loại hết những lăng loàn, bạo lực,
Thải loại hết những tị hiềm ghen tức,
Những ươn lười, vô thức, thờ ơ ...
Cài đặt lại cho tâm hồn chúng con những ước mơ tốt đẹp
Thêm sức Thần thiêng thoát khỏi mọi tà phép hư hèn,
Để tâm hồn luôn được nâng lên
Động chạm tới tình yêu thương của Chúa ...

 

Anna Kim Dung

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi