Tiếng lòng

Cảm nghiệm dấu Thánh giá

Ngày đăng:22-03-2017 |9:52 PM | 2757 Lượt xem

Cảm nghiệm dấu Thánh giá

 

Con âu yếm nâng tay làm Dấu Thánh 

Ghi trên đầu, trên trán một niềm tin,

Để mở ra khám phá sức Thiêng liêng 

Tìm Ý Chúa để hiểu thêm tình Chúa...

 

            Dấu Thánh Giá vạch trên môi con nữa 

            Để thốt ra những Lời Chúa nhân lành,

            Lời Cứu độ - Lời hy sinh mạng sống,

            Dẫn con người theo Chúa tới Phục sinh...

 

Dấu Thánh Giá ghi sâu vào lồng ngực,

Cho tim con rạo rực một tình yêu,

Yêu đến hy sinh - yêu thành hành động

Đem Tin Mừng lan rộng khắp nhân gian...

 

            Niềm tin ấy bắt đầu từ thập giá,

            Ách nhẹ nhàng được Chúa đã trao ban,

            Là Dấu Ấn và cũng là chìa khóa,

            Mở cửa tâm hồn đón Chúa hồng ân...

 

16/03/2017

Anna Kim Dung

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi