Tiếng lòng

Bỏ Ngài con biết theo ai?

Ngày đăng:23-09-2017 |5:41 AM | 1087 Lượt xem

BỎ NGÀI CON THEO AI?

Bỏ Ngài con biết theo ai?

Ngài là sự sống, tương lai trọn đời

Bỏ Ngài, khắc khoải chơi vơi

Gian trần đâu biết tìm nơi yên bình.

Những đêm giấc ngủ bấp bênh

Con thuyền nghiêng ngả, lênh đênh biển trời

Bỏ Ngài, thân xác rã rời

Mỗi khi khó nhọc, ai người đỡ nâng.

Bỏ Ngài, những lúc nguy nan

Lấy ai bên cạnh, ủi an vỗ về

Bỏ Ngài, trong lúc u mê

Bàn tay nào dẫn đưa về chốn ngay.

Vì Ngài đến thế gian này

Chính là chân lý tràn đầy yêu thương

Nơi con chạy đến tựa nương

Như nai đang khát tìm nguồn suối trong.

Tình Ngài sưởi ấm đêm đông

Con luôn phó thác, cậy trông nơi Ngài

Bỏ Ngài con biết theo ai?

Đời con mãi mãi chọn Ngài mà thôi...

 

Trần Ngọc Hân

15.12.2016

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi